Zöld sarok

 

Zöld bemutatkozás

Az Észak-Kelenföldi Óvoda négy telephelye a XI. kerület Kelenföldi Városközpontjának közelében található, így lakótelepi panel épületek és családi házak egyaránt övezik. Arra törekszünk, hogy a panel épületek között is minél barátságosabb környezetet varázsoljunk gyermekeink számára. Udvaraink tágasak, fákkal és egyéb növényzettel beültetettek, minden csoport rendelkezik saját kiskerttel, melynek gondozásába óvodásainkat is bevonjuk.

Örömmel tölt el bennünket, hogy az ÉKÓ óvodáinak mindegyike elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, sőt a székhely és az Újbudai Napraforgó Óvoda telephely már az „Örökös Zöld Óvoda” cím büszke tulajdonosa. Emellett mindegyik telephelyünk „Madárbarát Óvoda” is.

Célul tűztük ki, hogy gyermekeinkben a környezet iránt olyan pozitív érzelmi viszonyulást és személetmódot alapozzunk meg, mely által későbbi életük során tudatosan csökkentik ökológiai lábnyomukat. Felfedeztetjük a világ szépségeit és ezen keresztül nyitott, érdeklődő emberekké neveljük őket.

A fenntarthatóságra nevelés feladatai közül kiemelten kezeljük azt, hogy:

  • Ismerjék meg, szeressék környezetüket, érezzék fontosnak annak megóvását, védelmét.
  • A gyerekek tevékenységen keresztül aktívan, nyitottan, kreatívan fedezzék fel a világot.
  • Játékos módon és példamutatással rávezetjük őket arra, hogyan kerülhetik el a pazarlást, miként lehet az energiaforrásokkal gazdaságosan bánni, eszközeink hogyan élhetnek tovább az újrafelhasználás, az újrahasznosítás által.

A környezettudatos nevelés a gyermek minden cselekvését áthatja, és az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Ehhez megteremtjük a feltételeket, biztosítjuk az élményeket.

Óvodáink mindegyike évek óta pályázik az „Újbuda Környezettudatos Óvodája” cím elnyerésére, melyet 2016-ban az Észak-Kelenföldi Óvoda Székhelye nyert el, ettől az évtől kezdve a telephelyeink összefogva, együtt, kéz a kézben indulnak ezért a címért.

A telephelyek közötti munkálkodás kapcsán örömmel tapasztaljuk, hogy azonos elveket vallunk, hasonlóan gondolkodunk a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés kapcsán, miközben specifikumaink továbbra is érvényesülhetnek.

Évek óta ünnepeljük a zöld jeles napokat (Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja), sőt egy-egy telephelyünk „Jó gyakorlata” is e köré szerveződik, melynek keretében a kerület többi óvodája is bepillantást nyerhet ez irányú munkánkba. Lehetőség van arra, hogy nagycsoportosainkkal részt vegyünk a kerület által szervezett Kamaraerdei túranapokon, ellátogassunk a Sas-hegyi kilátóba. Mindemellett gyermekeink aktív részesei a madárdetektív-, a madáretető/ madárodú készítő- vagy éppen a Re-generáció (Kukakultúránk) programnak, melyekhez alkalomadtán a szülők is csatlakoznak.

Óvodánk minden dolgozója elkötelezett a környezettudatos magatartás, a környezet- és természetvédelem mellett; cselekedeteinkben, tevékenységeinkben biztosítjuk a személyes példamutatást. Hisszük, valljuk, hogy elérhetünk olyan eredményeket, mely által gyermekeink ezen elvek szerint élik életüket ezzel is óvva, védve a természetet, a Földet, sokat téve annak jövőjéért.

Észak-Kelenföldi Óvoda

nevelőtestülete

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA