Csoportok

   

CSOPORT Óvodapedagógusok Dajka
Pipacs csoport

Ötvösné Kocsis Sarolta,

Jakab Anikó pedagógiai asszisztens 

Prekopné Havlik Anna

Bemutatkozás:

Csoportunkba vegyes éltkorú gyerekek járnak. Néphagyományőrző és családi pogramokkal működünk.
Minden hónapan a népi kismesterségek köré építjük fel tematikus terveinket. A néphagyományőrzés mellett kiemelt helyet foglal el a zöld jeles napokról való megemlékezés. Fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolat kialakítását, ezért idén bevezettük a pipacs-bált, melynek során közös programokkal, tevékenységekkel mélyítjük el az egymással való kapcsolatunkat. Nyílt szívvel fordulunk a világ felé, szeretjük megmutatni, kik is vagyunk, érzékenyítő programok alkalmával: Idősek otthonában látogatás, közös játék és köszöntés.         

Búzavirág csoport

Grósz Brigitta

Faragó Kinga

Danajlovits Szilvia

Bemutatkozás:
Csoportunk vegyes életkorú az integráló, családias óvodánkban. Barátságos, hangulatos légkörben az egyéni bánásmód és differenciálás elvének hangsúlyozásával fejlesztjük gyermekeink érzelmi, értelmi képességeit, s közösségi-szociális érzékenységét. Nagy hangsúlyt fektetünk a sajátos nevelési igényű társak segítésére, elfogadására. Tolerancia és empátia jellemzi gyermekeinket. A hétköznapokban pedagógiai asszisztens segíti csoportunkat. Néphagyomány, népi kismesterségek projekt keretében tervezzük, szervezzük mindennapjainkat. Érdekes tevékenységek által, sokszor a gyerekek ötleteit beleszőve komplexen, átfogóan közelítünk egy témához, bő ismereteket nyújtva ezzel a csoportunkba járó gyermekeknek. Családokkal közös programokat szervezünk: Márton napi lámpás készítés, adventi vásár, mézeskalács díszítés, kert-rendezés, ezen kívül a zárt közösségi csoportunkban a mindennapi életünkbe engedünk betekintést.

Zöldike csoport

Marton Csilla
Varga Franciska

Mihucz Andrea

Bemutatkozás:
Vegyes életkorú csoportunkban legfontosabb a motiváció, mely a tanulás sikerességét eredményezi. A gyerekek az életkoruknak megfelelő bánásmódban részesülnek, s a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a harmónikus fejlődést egyéni sajátosságaikhoz igazítjuk. Csoportunkban a hagyományőrzés is szerepet kap, melyeket az évszakoknak megfelelen szervezünk. Fontosnak tartjuk a gyermekek szabadjátékát, melyek jelentősen hozzájárulnak személyiségük fejlődéséhez. Változatos tevékenységeket szervezünk, melyek során fejlődnek szociális képességeik, bővülnek ismereteik.   

Napsugár csoport

Fekete Klára
Korsós Judit - pedagógiai asszisztens

Krafcsik Éva

Bemutatkozás:
Csoportunk vegyes életkorú. Családias légkör, vidám hangulat jellemzi mindennapjainkat, melyben különböző tevékenységeket felkínálva, teret adunk az egyéni képességek kibontakoztatásának. Célunk többek között az, hogy a gyerekek egy megerősített, biztonságot nyújtó alappal rendelkezzenek, ami életkorukhoz mérten stabilitást nyújt az egészséges, kiegyensúlyozott fejlődéshez. Csoportunkban kiemelt szerepet kap az irodalmi nevelésen belül a mese, melynek pozitív személyiségformáló hatása van. A matematikai jellegű játékok, melyek által fejlődik a logikus gondolkodás. Kiemelet hangsúlyt fektetünk továbbá a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra nevelésre: szelektív hulladékgyűjtés, madarak téli etetése, növények gondozása. Igyekszünk a maradandó értékek átadására, melynek alapjául tekintjük az elfogadást, a támogató, szeretetteljes, vidám óvodai életet, a családias, otthonos légkört. 

Gesztenyék csoport

Czomba Attiláné Juhász Krisztina
Fehérvári Veronika - Pedagógiai asszisztens

Dancs-Balla Zsanett

Bemutatkozás:

Csoportunk vegyes életkorú,hagyományőrző és családi programokkal működik. Minden hónapban egy néphagyomány, illetve népi kismesterségek köré építjük fel tematikus terveinket. A néphagyományőrzés  az érzelmi nevelés hatékony eszközeként vonul végig a programjainkon. Nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal való kapcsolatra, szeretjük, ha látják, hogyan élünk és részesei is lehetnek annak a hétköznapokban és ünnepeinken egyaránt. Közös programot szervezünk a családokkal az óvoda falain belül és kívül is. Nyílt szívvel forduluk a világ felé, szeretjük megmutatni, kik is vagyunk, érzékenyítő programok alkalmával: Idősek otthonában látogatás, közös játék és köszöntés.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA