Beiratkozás

2020/2021-es nevelési évben indítandó csoportok és tájékoztató a beiratkozásról és a nyílt napokról

Friss Információ!

  

Tisztelt Szülők!

  

TÁJÉKOZTATÁS

az óvodai felvételekről a 2020/2021. nevelési évre

  

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, az alábbiak szerint.

  

Azok a kerületi lakosok, akik gyermeküket NEM Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő óvodába (a továbbiakban: óvoda) kívánják beíratni, azok a választott – egyéb fenntartású – óvodába 2020. április 2. és április 17-e között jelentkezhetnek. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek felvételéről 2020. április 20-áig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek, kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

 

Kérjük a szülőket, hogy – az előzőekre tekintettel – a választott óvodába történő jelentkezéskor jelezzék szándéknyilatkozatukban a körzetes óvoda nevét és címét.

 

A lakóhelyük szerinti körzetes óvodáról a https://kir.hu/korzet honlapon tájékozódhatnak.

 

A kerületi önkormányzati óvodák (a továbbiakban: önkormányzati óvodák) vezetői 2020. április 21-éig hivatalból felveszik azokat a kerületi gyermekeket a lakcímük szerinti körzetes feladatellátási helyre (székhely vagy telephely), akik vonatkozásában nem érkezett jelzés más óvodától, hogy oda felvételt nyertek. Az önkormányzati óvodák vezetői a szülőket a felvételről írásban értesítik. A beiratkozáshoz szükséges iratokat a gyermek első óvodai nevelésének napján kell majd bemutatni. Ebben az esetben a szülőknek nem kell Szándéknyilatkozatot kitölteni, tekintettel arra, hogy a gyermekek az Oktatási Hivatal által megküldött körzetes lista alapján kerülnek felvételre. A szülőnek Szándéknyilatkozatot csak abban az esetben szükséges kitöltenie, amennyiben gyermeke óvodai felvételét nem a körzetileg illetékes óvodába, hanem egy másik önkormányzati óvodába kéri. A nyilatkozatot a választott óvoda vezetőjéhez szükséges eljuttatni.

 

Előfordulhat olyan helyzet, hogy a körzetes intézményben a listán szereplők számánál kevesebb férőhely áll rendelkezésre. Ekkor a szülőkkel egyeztetés történik a gyermek számára kedvező másik óvodai férőhely felajánlására vonatkozóan.

 

Az önkormányzati óvodák felvételi körzete feladatellátási helyenként (székhelyintézmények, tagintézmények tekintetében) került meghatározásra. Az érintett óvodavezetők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a felvételek a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, és lehetőség szerint a szülői igényeket is kielégítve történjenek. Felhívjuk figyelmüket, hogy az intézmények kizárólag a szabad férőhelyeik terhére teljesíthetik a nem körzetes gyermekek felvételét.

 

A fentiek alapján, két esetben szükséges a Szándéknyilatkozat kitöltése:

  • az egyéb fenntartású (nem önkormányzati) óvodába történő jelentkezéskor, valamint
  • lakcím szerint nem körzetes önkormányzati óvodába jelentkezés esetén.

A Szándéknyilatkozat ide kattintva érhető el.

 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a www.ujbuda.hu, valamint az óvodák honlapjáról is letölthető Szándéknyilatkozat óvodai jelentkezéshez 2020-2021. (a továbbiakban: szándéknyilatkozat) című nyomtatványt – segítve ezzel a precíz és egyértelmű eljárás lebonyolítását – kitöltve juttassák el az érintett önkormányzati óvoda e-mail címére, mely megtalálható a www.ujbuda.hu, valamint az önkormányzati óvodák honlapján.

  

Kérjük, hogy a szándéknyilatkozatot e-mailben 2020. április 19-én 18 óráig küldjék meg az illetékes óvodának.   

 

Köszönjük együttműködésüket!  

  

Budapest, 2020. március 31.

 

Üdvözlettel:

Dr. László Imre

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna sk.

polgármester jegyző

 megbízásából:

  Orosz Anna

alpolgármester

         s.k.

    

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által fenntartott óvodák körzetei 2015. augusztus 1-jétől

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (ÉKÓ)

székhely 1119 BUDAPEST, Tétényi út 46-48.

és ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (ÚNÓ) ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA

telephely 1119 BUDAPEST, Bikszádi u. 57-59.

Andor utca páratlan oldala 23-tól végig

Bikszádi utca 26-66-ig

Boglárka utca végig

Borszék köz

Borszéki utca végig

Estike utca végig

Etele út 2-68-ig

Gyergyótölgyes utca végig

Hadak útja végig

Kankalin utca végig

Major köz

Major utca 57-től végig, 58-tól végig

Pajkos utca 1-19-ig, 2-30-ig

Puskás Tivadar utca végig

Szombathelyi tér

Tétényi út 44-58-ig

Than K. utca végig

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (KEVE) KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA

telephely 1119 BUDAPEST, Keveháza u. 4.

Ballagi M. utca végig

Bánk bán utca végig

Bártfai utca (Tétényi úttól az Etele útig terjedő szakasz)

Bartók B.út 110-től a Vasút utcáig, 103-tól a Vasút utcáig

Bogyó utca végig

Csóka utca végig

Ercsi út végig

Etele tér

Etele út 51-73-ig

Forrás utca végig

Fraknó utca végig

Halmi utca 53-tól végig, 24-től végig

Hídvég utca végig

Ildikó tér

Ildikó utca végig

Kelenföldi út végig

Keveháza utca végig

Ozorai utca végig

Somogyi út végig

Tétényi út 1-től 65-ig páratlan oldal

Thallóczy L. utca végig

Vahot utca végig

Vasút utca végig

Wartha Vince utca végig

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (PALI) ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA

telephely 1119 BUDAPEST, Mérnök u. 42.

Bártfai köz

Bártfai utca 2-50-ig, 1-től a Tétényi útig

Csonka János tér a Fehérvári út páratlan oldalánál

Ecsed utca végig

Etele út 1-49-ig

Fehérvári út 41-99-ig

Fejér Lipót köz

Fejér Lipót utca végig

Halmi utca 1-51-ig, 2-24-ig

Kocsis utca végig

Kovászna utca végig

Mérnök utca végig

Mohai köz

Mohai út végig

Náday Ferenc utca végig

Petzvál József utca végig

Pór Bertalan köz

Sárbogárdi út végig

Sósfürdő utca végig

Szentpétery utca végig

Szováta utca végig

Tétényi köz

Tétényi út 2-42/b-ig

Újházy utca végig

Zámori utca végig

Beiratkozási információk 2020/2021 nevelési évre
Hasznos tudnivalók és további kiegészítések szülőknek
Szándéknyilatkozat óvodai felvételhez 2020-2021 nevelési évre
Jogorvoslati kérelem óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA