Beiratkozás

2019/2020-as nevelési évben indítandó csoportok és tájékoztató a beiratkozásról és a nyílt napokról

Beiratkozási információk 2019/2020 nevelési évre
Hirdetmény a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról
Tájékoztató a 2019. évi újbudai önkormányzati óvodai felvételekről

Óvodai jelentkezési lap

Felmentési kérelem kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól
Bejelentés óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről
Jogorvoslati kérelem óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA  Székhely

Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 46 – 48.

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Telefon/fax: 06-1-204-6899, 205-7443

Honlap: eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Intézményvezető neve: Tóth Ildikó

Függetlenített óvodavezető-helyettes neve: Egri Gyöngyi

Óvodavezető-helyettes neve: Ághné Czap Edit

    

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA  TELEPHELY

Cím: 1119 Budapest, Keveháza u. 4.

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Telefon/fax: 06-1-20-40-851

Honlap: eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Óvodavezető-helyettes neve: Vighné Dán Irén Ildikó

   

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA  TELEPHELY

Cím: 1119 Budapest, Bikszádi u. 57 – 59.

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Telefon/fax: 06-1-204-6899, 06-1-205-7443

Honlap: eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Óvodavezető-helyettes neve: Ficzere Hernics Éva

    

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA  TELEPHELY

Cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 42.

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.hu

Honlap: eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Telefon/fax: 06-1-203-2238

Függetlenített óvodavezető-helyettes neve: Egri Gyöngyi

Óvodavezető-helyettes neve: Fejes Imréné

    

Az Észak – Kelenföldi Óvoda bemutatása

Az Észak – Kelenföldi Óvoda, jelenlegi formájában 2015 óta fogadja a gyermekeket a Kelenföldi lakótelep szívében, kellemes zöldövezeti környezetben.

A szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre számítunk és támaszkodunk. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek harmonikus fejlődését. Pedagógiai eszközeinket, módszereinket úgy választjuk meg, hogy a legoptimálisabban segítse a gyermekek fejlődését.

A gyermek nevelésében a család elsődleges szerepe megmarad az óvodás évek alatt is, de fejlődéséért immár a család és az óvoda egyaránt felelős. Az óvodai nevelésben társunk a szülő. A befogadás sikeressége az óvoda dolgozóinak és a család együttműködésének eredménye. Az óvodába való beilleszkedés hosszú folyamat, fontos, hogy ebben az időszakban a gyermeket hangsúlyosabban szerető gondoskodás vegye körül, mert az óvodába lépő gyermek természetes igénye, hogy biztonságban érezze magát, és hogy szabadon játszhasson.

Az épületek egyemeletesek, több csoport működését biztosítják, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel együtt. Az intézmény épületeinek környezeti viszonyai, a képzett nevelők, a nevelőmunkát segítő dolgozók biztosítékul szolgálnak arra, hogy a rájuk bízott gyermekek nevelését, a családi nevelést megerősítve végezhessék.

Pedagógiai Programunk alapja a Játék, a Tapasztalatszerzés és az Élménynyújtás, amelyek segítségével egészséges életmódra és életvitelre neveljük gyermekeinket változatos tevékenységformák segítségével.

Az Észak - Kelenföldi Óvoda kollektívája, amely összetartó, aktív és vidám közösség, a boldogan játszó gyermekeket helyezi a középpontba. Pedagógusaink és dajkáink nyitottak a világra, nevelési módszereik változatosak, ismereteik sokrétűek. Szeretik és tisztelik az embert, a természetet, s ezt közvetítik a gyermekek felé. Nevelőmunkánkban jól működő régi hagyományainkat ötvözzük a korszerű nevelés alapprogramban megfogalmazott alapelveivel.

A kelenföldi régió életében játszott szerepünket eddig is komolyan vettük, hagyományainkat erősítve vállaltunk szerepet a közvetlen társadalmi környezetünkben. Ez a továbbiakban sem lesz másképp.

A társadalmi változásokat, a megváltozott feltételeket magunk is tapasztaljuk, éppen ezért nyitottak voltunk, vagyunk és leszünk is az innovatív tevékenységek bevezetésére. Az új intézmény, az Észak - Kelenföldi Óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza az országos alapprogram irányelveit és természetesen a három jogelőd intézmény Pedagógiai Programjainak sajátos elemeit egyaránt.

Az óvodában és a közvetlen környezetében működő oktatási intézményekben fellelhető a művészeti nevelés, a hagyományőrzés, a környezettudatos oktatás (Zöld Óvoda és Ökoiskola Környezetvédelmi és Egészségnevelési Program) és a Montessori jellegű módszerrel történő oktatás. Ezekhez a meglévő irányzatokhoz továbbra is tudatosan kapcsolódunk, megteremtve, illetve folytatva ez irányú innovációval az egymásra épülő óvodai nevelést és oktatást, biztosítva a régió gyermekeinek 3 – 18 év közötti helybeni fejlesztését. Mindezt, mint a kerület Környezetvédelem – Egészségnevelés Szakmai Centruma kívánjuk megvalósítani.

Mind a négy épület Kelenföld központjában található, jól megközelíthető helyen. Intézményeinkben jól felkészült óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók látják el a gyerekek nevelését, fejlesztését. Minden csoportban két óvodapedagógus és egy dajka van. Óvodáinkban a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek óvodai integrált nevelését is biztosítjuk. Ebben a munkában támogatóink a pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek, a gyógypedagógus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, utazó logopédus, gyógytestnevelő.

ÉSZAK – KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

A székhely jelenleg 5 csoporttal működik, megközelítése minden irányból ideális, hiszen az itt közlekedő autóbuszok Albertfalvától egész Újbudát átfogják. Nagy udvara van, ahol árnyas és napos területek egyaránt találhatók, így levegőzésre, szabadban tartott frissítő testnevelésre, valamint a környezetben tartott kezdeményezések megszervezésére kiváló lehetőségek adódnak. Elnyertük az „Örökös Zöld Óvoda” címet, és a „Madárbarát Óvoda” keretében egész évben gondoskodunk a hozzánk látogató urbanizálódott madárkákról.

Csoportjainkban /Méhecske, Süni, Mackó, Katica, Mókus/ dolgozók törekednek a gyermekek szerető, támogató nevelésére, integrálva az autista és egyéb sajátos nevelésű gyermekeket.

A pedagógiai munkánkban segítségünkre van gyógytornász, logopédus, utazó logopédus, óvodapszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, konduktor, pedagógiai asszisztensek és természetesen a jól összeszokott, közösséget alkotó dajkák.

Hagyományápoló és környezettudatos óvoda révén egész évre szóló programot dolgoztunk ki és működtetünk gyermekeink számára.

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA - TELEPHELY

Telephelyünk 5 csoport­tal működik, ahol vegyes életkorúak a gyermekek. Minden csoportunk integráló, vagyis autizmussal élő, sajátos nevelést igénylő gyermekeket fogad. Épületünk csendes környezetben, a főúttól távolabb helyezkedik el, irigylésre méltó nagy udvarunk van. Így a levegőzésre, a tavasztól őszig a sza­badban tartott frissítő testnevelésre, valamint a környezetben tartott kezdeményezések megszervezésére kiváló lehetőségek adódnak.

Telephelyünkön az évszakhoz kapcsolódó ünnepkörök és a jeles napok alkotják az óvodai élet alapját. Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek sajátos hangulata, a hozzá kötődő hagyományok, szokások felelevenítése. Így a mai modern világgal ötvözve tovább élhet népünk nemzeti gyökere, aminek szépségét, és értékeit megismertethetjük gyermekeinkkel. Fontos számunkra a népszokások ismerete ahhoz, hogy eldönthessük: hagyományaink közül melyek azok, amelyek beépíthetők az óvodai élet keretei közé erőltetés, a hitelesség megsértése nélkül. Életkoruknak megfelelően ismertetjük meg a gyermekeket a mondókák, gyermekjátékok világával a népi kismesterségeken keresztül, az óvodában ünnepelhető jeles napok hagyományaival. Óvodánk kialakult hagyományai jelentősen szolgálják a csoportok közösséggé formálódását és a tartalmas közösségi életet. Erősítik az összetartozást, a „mi óvodánk”, a „mi csoportunk” érzésének alakulását. Hagyományaink nagy része az egész óvodára jellemző, de vannak olyan csoportok is, akik életüket sajátos módon alakították ki az ott dolgozó pedagógusok személyiségétől függően. Így ezek egyéniek, sajátosak, csak arra az adott csoportra jellemzőek.

Törekszünk arra, hogy egy-egy kialakult hagyomány kísérje végig az óvodai élet során az adott gyermekcsoportokat.

Fontos számunkra a fenntartható környezet, a környezet védelem és annak kultúrája. Örökös Zöld Óvoda és Madárbarát kert vagyunk. Ennek a szemléletnek közvetítése is jellemzi a mindennapjainkat.

A családokkal való együttműködés nemcsak a közös óvodai ünnepi alkalmakon való részvételt jelenti, hanem a mindennapok tevékenységeiben, a kapcsolatok alakulásában is jelentős szerepe van, nyitott óvoda vagyunk. A szülők bevonására változatos tevékenységformákat alkalmazunk, ezzel is felkeltve a családok érdeklődését az együttműködésre.

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA - TELEPHELY

A Keveháza Utcai Óvoda telephely 1967 őszétől fogadja a körzetes, valamint az óvoda környékén élő családok gyermekeit. Az eddig eltelt több mint ötven évben igen sok változáson mentünk keresztül Önökkel együtt. Sokan már régi óvodásaink közül felnőtté váltak, sőt már az ő gyermekeik is óvodánk öltözőit, asztalait, ágyait „koptatják”. Legtöbb változást az új évszázad hozta számunkra, óvodánk épülete, foglalkoztatói fokozatosan megszépültek, korszerűsödtek. A 2010/2011. nevelési évtől kezdve programunk részévé vált a Montessori jellegű nevelés is, amelyet jelenleg immár öt csoportunkban alkalmazunk (Őzike, Katica, Vackor, Micimackó, Sün). Udvarunk az Önkormányzat által az elmúlt két évben jelentős felújításon ment át, a játékeszközök cseréjével és korszerűsítésével. Változást hozott mindennapi óvodai életünkben Újbuda Önkormányzata nyertes európai uniós pályázatában való részvételünk is „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Újbuda innovatív közoktatási intézményeiben” (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0008). Ezen uniós pályázat részeként került bevezetésre két csoportunkban a kompetencia alapú óvodai programcsomag, melynek fenntarthatóságát folyamatosan biztosítjuk. A 2012. évi TÁMOP 3.1.7. számú referencia pályázat nyerteseként előminősített intézményként két szakmai „Jó gyakorlattal” rendelkezünk. Szintén 2012-ben, majd 2015-ben az óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” valamint a „Madárbarát Óvoda”címet. A szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre támaszkodunk. Velük közösen keressük a gyermekek fejlesztéséhez a legmegfelelőbb módszereket, eljárásokat és eszközöket.

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA - TELEPHELY

Óvodánk a Kelenföldi városközpont jól megközelíthető, védett helyén működő 7 csoportos intézmény. Tágas, világos csoportszobákkal, tornaszobával rendelkezünk, amelyeket igényesen szépítünk. Nagy udvarunkon fák, bokrok biztosítják a jó levegőt és környezetbarát játé­kok a változatos mozgás lehetőségeket. Udvarunkon az Önkormányzat az elmúlt években jelentős mértékű felújítást hajtott végre, ami még optimálisabb lehetőséget biztosít a levegőzéshez, az udvari játékhoz. Nevelési programunk kiemelten foglalkozik az egész­séges életmódra neveléssel, az egészséges életviteli szo­kások kialakításának feladataival. Célunk az önálló életvitelre képes, testileg - mentálisan harmonikus sze­mélyiség kibontakoztatása. Ennek megvalósítását segíti pozitív beállítottságú, elfoga­dó, megerősítő nevelési stílusunk. Támogatjuk, segítjük a gyermeki „én” kibontakoztatását, erősítjük a kiala­kuló társas kapcsolatokat, szocializációs törekvéseket. Az iskolai életmódra való fel­készítést - a gyermekek legfontosabb tevékenységén - a játékon keresztül érjük el.

Feladataink megvalósításában hagyományosan használ­juk fel még a következő tevékenységeket:

 • naponta mozgás, levegőzés
 • séták, kirándulások évszakonkénti szervezése a természetben
 • tartásjavító láb - és gerinctorna
 • rendszeres gyümölcs és zöldség fogyasztás
 • óvodánk hagyományőrző programjai
 • logopédiai foglalkozások
 • művelődési programok

2012-ben, majd 2015-ben az óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” valamint a „Madárbarát Óvoda”címet, mely elvárásainak ez irányú tevékenységeinket egyre bővítve felelünk meg. A 2013/2014-es nevelési évben az Újbudai Pedagógiai Intézet támogatásával óvodánk is tagja lett a Tehetségpontok egyre bővülő hálózatának.

Hagyományok, ünnepek

ÉSZAK – KELENFÖLDI ÓVODA - SZÉKHELY

Fontosnak érezzük megőrizni szokásainkat, hagyományainkat, melyeket az elmúlt évtizedekben alakítottunk a mozgás, zene, néphagyomány, környezettudatosság jegyében. Pedagógiai programunk alapja, a játék, tapasztalatszerzés, élménynyújtás, melyek segítségével neveljük gyermekeinket. Kiemelten építünk a családokra, szülőkkel való együtt működésre, hogy céljainkat vidám hangulatban elérjük, gyermekeink képesek legyenek az iskolai életmódra. Az együttnevelés hatékonysága érdekében fontosnak tartjuk a szülő-pedagógus egységes nevelési elveken alapuló együttműködését.

Az évszakokhoz, és az óvodai életbe beilleszthető világnapokhoz kapcsolódó programjaink például a föld napja, gyaloglók napja, közlekedj okosan biciklis nap, zsibvásár, Márton napi lámpásos felvonulás, víz világnapja, állatok, madarak és fák világnapja, évzáró játszóház, valamint egyéb a gyerekek számára kedves ünnepek megtartása, melyek nemzeti értékeink részei.

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA – TELEPHELY

Az ünnepek szépséget, ritmust, értelmet adnak a hétköznapoknak. Minden esetben a leglényegesebb az érzelmi ráhangolódás. A közös készülődés, tervezgetés, a holnap öröme távlatot jelenthet a gyermekek számára, ezért az óvodában célszerű minden alkalmat megragadni a hagyományok, az ünnepek kialakítására.

„Néphagyományainkon alapuló hagyományőrző programunk” az őszi – téli – tavaszi időszakban, az ünnepkörökhöz tartozó kismesterségek jegyében teszi lehetővé, hogy a gyermekek megismerkedhessenek múltunk hagyományaival.

Nem ünnepkörökhöz tartozó hagyományok:

 • Szotyi avató – Szotyi búcsúztató kerti bál
 • Benedek Elek nap (népmese jegyében)
 • Őszi – téli – tavaszi tanösvény
 • Zene világnapja
 • Állatok világnapja - Víz világnapja - Föld napja - Madarak és fák napja – Környezetvédelmi világnap (zöld jeles napok)
 • Március 15
 • Édesanyák – Nagymamák köszöntése
 • Csoportok évzárója

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA - TELEPHELY

A már kialakított hagyományainkat megőrizve, mint - pl. kirándulások, múzeum-, és színházlátogatások, helyi óvodai rendezvények szervezése, (bábszínház, táncház) sportnapok, csoportos játszónapok.

Hagyományaink, ünnepeink:

-Lámpás felvonulás

-Keve Nap-családi nap

-Mikulás (bábműsor)

-Karácsony

-Farsang

-Március 15.

-Húsvét-(locsolkodás,tojáskeresés)

-18 nap alatt a Föld körül- Föld Napi terepverseny

-Anyák napja

-Nagycsoportosok búcsúztatása

-Évzáró – Gyermeknap - Táncház

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA - TELEPHELY

A hétköznapoktól eltérő „másságra”, a készülődés­re, a várakozásra a gyerekeknek is szüksége van. Gyermekeink sajátosan ünneptől ünnepig mérik az időt. Az ünnepek tartalmát kiemelve, népszokásokat felelevenítve örülünk egymásnak, az együttlétnek. Az ünnepeken testünket, lelkünket egyaránt ünnep­lőbe öltöztetjük. Hagyományaink részben folyama­tosan teremtődnek, részben a már meglévők évről évre új tartalmakkal bővülnek.

Hagyományaink, ünnepeink:

 • Palántává fogadás – újonnan érkezett gyermeke­ink köszöntése;
 • Mikulás;
 • Adventi készülődés, karácsonyvárás, karácsonyi kézműves műhely;
 • Adventi est – mézeskalácsos, gyertyail­latú közös zenélés;
 • Télbúcsúztató - farsang;
 • Március 15.;
 • Húsvét - tojáskereső;
 • Palánták nap – névadó ünnep;
 • Anyák napja,
 • Pünkösd – népzenei táncház, énekes-verses népi játékok, vásári forgatag;
 • Gyermeknap;
 • Életmódnapok – szülőkkel közös óvodai prog­ramok, játékok, vetélkedők, előadások, vala­mint helyben és helyszínen tervezett kulturális programok;
 • Nagycsoportosoknak erdei tábor szervezése.
 • Föld nap; Madarak, Fák napja és más ”Zöld jeles napok”;
 • Iskolába menők búcsúztatása;

Egyéb fontos információk

Az Észak – Kelenföldi Óvoda székhelye és telephelyei minden hétköznap reggel 600-1800-ig tartanak nyitva. Az érkező és távozó gyermekek felügyeletét ügyeleti rendszerben szakképzett óvodapedagógus látja el reggel 600-700 és délután 1700-1800 óra között.

Ingyenes szolgáltatás a Fenntartó XI. Kerület Újbuda Önkormányzata részéről gyermekeinknek hetente két alkalommal, az óvodai napirendbe beépítve:

 • Gyógytestnevelés foglalkozás nagycsoportosok részére,

valamint a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi tagintézménye részéről:

 • Logopédiai foglalkozás középső és nagycsoportosok részére.

Ingyenes szolgáltatás hetente egy alkalommal, ahol szülői igényként jelentkezett:

 • Hittan (katolikus, református) - kis-, középső-, nagycsoportosok részére.

2019/2020-as nevelési évben indítandó csoportok

ÉSZAK – KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

A jelenleg működő, 5 osztatlan, integráló csoportunkba várjuk a leendő kicsiket. (Szükség szerint 6.-dik csoportba is) Csoportjaink lehetőség szerint 25 fővel indulnak a sajátos nevelésű gyermekek figyelembe vételével.

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA - TELEPHELY

Az elmúlt évek alatt megbizonyosodtunk arról, hogy az osztatlan (vegyes életkorú) csoportokban hatékonyabb a nevelés, a szocializáció és az egyéni eltérések toleranciája, mert a szociális kapcsolatok számtalan variációja alakul ki. A nagyok mintája, példája utánzásra ösztönző, az óvodapedagógus több időt tud fordítani a gyermekek megismerésére, a differenciált fejlesztésre, a gyermekek hosszú időt és esélyt kapva fejlődnek.

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA - TELEPHELY

A 2019/2020-eas nevelési évben valamennyi vegyes csoportunk fogad majd gyermekeket. A beiskolázástól függően, várhatóan 40-45 főt (Bagoly, Katica, Őzike, Sün, Micimackó és Vackor). Jelentkezéskor elsőbbséget élveznek a körzetileg a telephelyhez tartozó gyermekek, a már hozzánk járó gyermekek testvérei, valamint a telephelyi specifikum (Montessori pedagógia) iránt érdeklődő családok.

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA - TELEPHELY

Telephelyünk hét csoporttal működik. Az igények és a lehetőségek szerint szervezünk azonos és vegyes életkorú csoportokat is. A következő nevelési évben kb. 50 gyermek felvételét tervezzük 2 kiscsoportba. A felvételre jelentkezésnél óvodánk körzetében, illetve a kerületünkben lakók előnyt élveznek. Alapító Okiratunk szerint a kerületi cukorbeteg gyermekek ellátására kijelölt intézmény vagyunk.

Nyílt napok, programok időpontja

ÉSZAK – KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

Szívesen fogadjuk az érdeklődő családokat, hogy megismerjék az óvó néniket és a csoportokat.

Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és szüleiknek 2019. március 19-én és április 09-én délelőtt 1000 – 1100 között, hogy személyesen ismerjék meg az intézményünk adta lehetőségeket, így közvetlenebbül tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik kéréseiket.

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA – TELEPHELY

A gyermekeink nyugalma érdekében nem szerve­zünk nyílt napokat, viszont szívesen látjuk a kedves érdeklődőket április második felében (2019. április 16. – április 27.) hétköznapokon délelőtt játékidőben 10.00 - tól 11.00 - ig, hogy személyesen ismerjék meg az intézményünk adta lehetőségeket, így közvetlenebbül tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik kéréseiket, problémáikat. Kérjük, éljenek a felkínált lehetőséggel akár gyermekükkel együtt, hiszen lehet, hogy a kisgyermek maga talál rá a szá­mára kedves óvó nénire. Mi pedig azon leszünk, hogy kívánsága teljesüljön.

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA – TELEPHELY

Szívesen fogadjuk az érdeklődő családokat annak érdekében, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, valamint a nevelési környezettel.

Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és szüleiknek 2019. március 21.-én és április 09.-én délelőtt 0900 – 1100 között, hogy személyesen ismerjék meg az intézményünk adta lehetőségeket, így közvetlenebbül tehetik fel kérdéseiket, jelezhetik kéréseiket.

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA - TELEPHELY

Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és szüleiknek 2019. március 20-án és április 10-én délelőtt 900 – 1100 között.

Tájékoztató beszélgetésre kizárólag a felnőtteket várjuk ugyanezeken a napokon 1700 órakor.

A felvételt nyert gyermekek szülei részére a szülői értekezlet időpontját a felvételi hirdetményben közöljük.

Óvodai beíratás időpontja, helyszíne

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2019. Május 6–10. 800-1800

ÉSZAK – KELENFÖLDI ÓVODA - SZÉKHELY

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA - TELEPHELY

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA – TELEPHELY

Leendő óvodások szülei részére szervezett szülői értekezlet időpontja, helyszíne

A beiratkozást követően minden családot elektronikus úton, illetve a helyben szokásos hirdetményben értesítünk arról, hogy gyermeküket el tudtuk-e helyezni intézményünkben. A várható időpont 2019. június első hete. Június második hetében a felvettek számára szülői értekezletet tartunk minden épületünkben a telephelyi specifikumoknak megfelelően.

További információ kérhető

Köszönjük érdeklődésüket, és szeretettel vár­juk intézményünkbe. Kérjük, látogassanak el a honlapunkra is, ahol betekintést nyerhetnek napi életünkbe, örömeinkbe.

További általános tájékoztatásért fordulhatnak:

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Egri Gyöngyi – függetlenített intézményvezető helyetteshez.

ÉSZAK – KELENFÖLDI ÓVODA – SZÉKHELY

 • /fax: 06-1-204-6899, 205-7443

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Ághné Czap Edit – intézményvezető helyetteshez.

ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA - TELEPHELY

 • /fax: 06-1-204-6899, 205-7443

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Ficzere Hernics Éva – intézményvezető helyetteshez.

KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA - TELEPHELY

 • /fax: 06-1-20-40-851

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Vighné Dán Irén Ildikó – intézményvezető helyetteshez.

ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA - TELEPHELY

 • /fax: 06-1-203-2238

Tóth Ildikó - intézményvezetőhöz,

Egri Gyöngyi – függetlenített intézményvezető helyetteshez,

Fejes Imréné - intézményvezető helyetteshez.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által fenntartott óvodák körzetei 2015. augusztus 1-jétől

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (ÉKÓ) székhely

1119 BUDAPEST, Tétényi út 46-48.

  

és

   

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (ÚNÓ) ÚJBUDAI NAPRAFORGÓ ÓVODA telephely

1119 BUDAPEST, Bikszádi u. 57-59.

Andor utca páratlan oldala 23-tól végig

Bikszádi utca 26-66-ig

Boglárka utca végig

Borszék köz

Borszéki utca végig

Estike utca végig

Etele út 2-68-ig

Gyergyótölgyes utca végig

Hadak útja végig

Kankalin utca végig

Major köz

Major utca 57-től végig, 58-tól végig

Pajkos utca 1-19-ig, 2-30-ig

Puskás Tivadar utca végig

Szombathelyi tér

Tétényi út 44-58-ig

Than K. utca végig

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (KEVE) KEVEHÁZA UTCAI ÓVODA telephely

1119 BUDAPEST, Keveháza u. 4.

Ballagi M. utca végig

Bánk bán utca végig

Bártfai utca (Tétényi úttól az Etele útig terjedő szakasz)

Bartók B.út 110-től a Vasút utcáig, 103-tól a Vasút utcáig

Bogyó utca végig

Csóka utca végig

Ercsi út végig

Etele té

rEtele út 51-73-ig

Forrás utca végig

Fraknó utca végig

Halmi utca 53-tól végig, 24-től végig

Hídvég utca végig

Ildikó tér

Ildikó utca végig

Kelenföldi út végig

Keveháza utca végig

Ozorai utca végig

Somogyi út végig

Tétényi út 1-től 65-ig páratlan oldal

Thallóczy L. utca végig

Vahot utca végig

Vasút utca végig

Wartha Vince utca végig

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA (PALI) ÚJBUDAI PALÁNTÁK ÓVODA telephely

1119 BUDAPEST, Mérnök u. 42.

Bártfai köz

Bártfai utca 2-50-ig, 1-től a Tétényi útig

Csonka János tér a Fehérvári út páratlan oldalánál

Ecsed utca végig

Etele út 1-49-ig

Fehérvári út 41-99-ig

Fejér Lipót köz

Fejér Lipót utca végig

Halmi utca 1-51-ig, 2-24-ig

Kocsis utca végig

Kovászna utca végig

Mérnök utca végig

Mohai köz

Mohai út végig

Náday Ferenc utca végig

Petzvál József utca végig

Pór Bertalan köz

Sárbogárdi út végig

Sósfürdő utca végig

Szentpétery utca végig

Szováta utca végig

Tétényi köz

Tétényi út 2-42/b-ig

Újházy utca végig

Zámori utca végig

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA