Ismertető

Újbudai Palánták Óvoda telephely bemutatkozója

Óvodánk, a Kelenföldi városközpont jól megközelíthető, védett helyén működő 7 csoportos intézménye. Tágas, világos csoportszobákkal, tornaszobával rendelkezünk, amelyeket igényesen szépítünk. Nagy udvarunkon fák, bokrok biztosítják a jó levegőt és a környezetbarát játékok a változatos mozgás lehetőségeket. Udvarunk az elmúlt években felújításra került, ami még optimálisabb lehetőséget biztosít a levegőzéshez, az udvari játékhoz.

   

Nevelési programunk kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra neveléssel, az egészséges életviteli szokások kialakításának feladataival. Célunk az önálló életvitelre képes, testileg- mentálisan harmonikus személyiség kibontakoztatása.

  

Ennek megvalósítását segíti pozitív beállítottságú, elfogadó, megerősítő nevelési stílusunk. Támogatjuk, segítjük a gyermeki „én” kibontakoztatását, erősítjük a kialakuló társas kapcsolatokat, szocializációs törekvéseket. Az iskolában való képességek szerinti helytállásra felkészítést - a gyermekek legfontosabb tevékenységén - a játékon keresztül érjük el.

  

E feladatok megvalósításában hagyományosan használjuk fel még a következő tevékenységeket:

 • naponta mozgás, levegőzés
 • séták, kirándulások évszakonkénti szervezése a természetben
 • tartásjavító és gerinctorna gyógytestnevelő bevonásával is
 • rendszeres gyümölcs és zöldség fogyasztás
 • óvodánk hagyományőrző programjai
 • logopédiai foglalkozások
 • művelődési programok

Óvodánk részese volt a XI. kerületi Önkormányzat TÁMOP 3.1.4.számú „Kompetencia alapú óvodai nevelési program” pályázatának. Ennek eredményeként 2012-től valamennyi csoportunkban ezen program alapján is dolgozunk, ami a gyermekek számára nagyon élvezetes, hisz zömében a közös tevékenykedtetésre, tapasztalatszerzésre épül. A 2012. évi TÁMOP 3.1.7 számú referencia pályázat nyerteseként pályáztunk az Oktatási Hivatal bázisintézménye címre, melyet a 2020-2023 közötti időszakra elnyertünk, így lehetőségünk nyílt szakmai tapasztalatainkat megosztani más intézményekkel. A 2012, 2015, 2018-as  „Zöld Óvoda” cím elnyerése után 2019-ben immár "Örökös Zöld Óvoda" lettünk. mely elvárásainak ez irányú tevékenységeinket egyre bővítve felelünk meg.2013-tól óvodánk "Madárbarát Kert" címmel büszkélkedik.

  

Hagyományaink, ünnepeink

A hétköznapoktól eltérő „másságra”, a készülődés¬re, a várakozásra a gyerekeknek is szüksége van. Gyermekeink sajátosan ünneptől ünnepig mérik az időt. Az ünnepek tartalmát kiemelve, népszokásokat felelevenítve örülünk egymásnak, az együttlétnek. Az ünnepeken testünket, lelkünket egyaránt ünneplőbe öltöztetjük. Hagyományaink részben folyamatosan teremtődnek, részben a már meglévők évről évre új tartalmakkal bővülnek.

  

Hagyományaink, ünnepeink:

 • Palántává fogadás – újonnan érkezett gyermekeink köszöntése;
 • Mikulás,
 • Adventi készülődés, karácsonyvárás, karácsonyi kézműves műhely,
 • Adventi hangverseny – mézeskalácsos, gyertyaillatú közös zenélés;
 • Télbúcsúztató-farsang
 • Március 15.
 • Húsvét, húsvéti kézműves műhely
 • Palánták nap – névadó ünnep
 • Föld nap; Madarak, Fák napja
 • Anyák napja,
 • Pünkösd – népzenei táncház, énekes-verses népi játékok, vásári forgatag
 • Gyermeknap;
 • Életmódnapok – szülőkkel közös óvodai programok, játékok, vetélkedők, előadások, valamint helyben és helyszínen tervezett kulturális programok.
 • Iskolába menők búcsúztatása
 • Nagycsoportosoknak erdei tábor szervezése

Egyéb fontos információk

Óvodánk 6:00-18:00 óráig tart nyitva. Az érkező és távozó gyermekek felügyeletét 6:00-7:00 és 17:00-18:00 óra között ügyeleti rendszerben látjuk el.

 

Szűrés alapján fejlesztjük a rászoruló gyermekeket gyógytestnevelés és logopédiai foglalkozásokon. Óvodánk az egészséges környezet biztosítását párologtatókkal, az életmód formálását konyhai eszközökkel, gépekkel segíti.

 

Nevelőmunkánkat és feltételeink javítását az óvodai Mesekert Alapítvány támogatja. Az 1999-ben életre hívott alapítvány célja a gyermekek részére értékes programokat és jobb körülményeket biztosítani.

Telephelyünk hét csoporttal működik. Az igények és a lehetőségek szerint szervezünk azonos korú és vegyes csoportokat is. A gyermekekkel szakképzett, speciális képzettséggel is rendelkező, jól felkészült, gyermekszerető pedagógusok foglalkoznak. Munkájukat ugyancsak szakképzett, gyermek szerető dajkák és pedagógiai asszisztensek segítik.

   

A felvételre jelentkezésnél óvodánk körzetében, illetve a kerületünkben lakók előnyt élveznek.

  

Nyílt napok, ismerkedési lehetőségek időpontja

Óvodánk csoportjainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak és szüleiknek 2017. március 23-án és április 13-án délelőtt 9:00 – 11.00 óráig.

  

Tájékoztató beszélgetésre kizárólag a felnőtteket várjuk ugyanezen napokon 17 órakor.

  

A felvételt nyert gyermekek szülei részére a szülői értekezlet időpontját a felvételi hirdetményben közöljük.

  

További információ kérhető:

További tájékoztatásért fordulhatnak Egri Gyöngyi telephelyvezető-helyetteshez.

Telefon: +361 203-2238

E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

Óvoda típusa: Önkormányzati

Csoport létszám: 25 fő felett
Csoportok típusa: Homogén és vegyes
Intézményvezető: Tóth Ildikó
Telephelyvezető-helyettes: Fejes Imréné (Ági néni) és Tóthné Tóth Zsuzsanna

Nyitás: 06:00
Zárás: 18:00

Étkezés: Ételallergia, Reform
Egyéb: Tornaszoba, Udvar

Szolgáltatások: Logopédiai szűrés és fejlesztés, gyógytestnevelés, védőnő

Fakultatív: Nyári tábor, Kirándulás

Az Észak - Kelenföldi Óvoda Pedagógiai Programjának része, a helyi hagyományoknak tovább vitele, a kompetencia alapú óvodai programcsomag, valamint az egészséges életmódra neveléssel, az egészséges életviteli szokások kialakításával kapcsolatos feladatok fenntartása.

  
Célunk: az önálló életvitelre képes testileg-mentálisan harmonikus személyiség kibontakoztatása.

   

2011. szeptembertől a Újbudai Palánták Óvoda Alapító Okiratába is bekerült az integrált nevelés, mely  szerint az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ellátását is biztosítja óvodánk.   
2013. szeptemberétől óvodánkat az önkormányzat a diabéteszes gyermekek fogadására jelölte ki.  

  

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA