Ismertető

   

Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Napraforgó Óvoda telephelye

„Anyu! A szotyi tényleg a napraforgó gyereke?

Hogy tud olyan sokat szeretni?”

Marci 4 éves

A Bikszádi utcai telephelyen 5 csoportban jelenleg 120 gyermek jár. A felnőtt közösségünk 9 óvodapedagógusból áll, munkánkat 1 pedagógiai asszisztens és egy gyógypedagógiai asszisztens segíti. A technikai dolgozók közül minden csoportnak van egy szakképzett dajkája, továbbá 1 konyhai dolgozó és 1 mosónő látja el az óvoda szükségleteit. Az udvar rendezettségét 1 félállású kertész végzi. Az önkormányzat lehetőséget biztosít a rászoruló gyermekek fejlesztésre, a tanköteles korúakkal szakemberek foglalkoznak gyógytestnevelő és logopédus. Utazó pszichológus gondozza az autizmus specifikus problémával élőket.

    

Óvodánkat az egyik oldalról panelházak övezik, a másik oldalán zöldövezetben családi házak helyezkednek el. Csodálatos, csendes, zöld környezetben nevelhetjük gyermekeinket.

   

Az óvodánk Helyi Nevelési Programja hagyományőrző, de 2012 szeptembere óta, az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekeket is integráljuk. Ehhez kapcsolódó továbbképzésen tagóvodánk 5 óvodapedagógusa vett részt. (Jelenleg 4 diagnózissal élő gyermek van, vizsgálat folyik még 3 gyermekkel kapcsolatban.)

   

Hagyományőrző programunkat magunk állítottuk össze tapasztalataink és tanulmányaink alapján. Azt vállaltuk kollegáimmal, hogy a népi kultúra megőrzésre alkalmas szépségeit megismerjük és továbbadjuk gyermekeinknek. Hisszük, hogy 3-7 éves korban, amikor a legfogékonyabbak a gyermekek, és elsősorban érzelmeikkel igazodnak el a világban, akkor kell megismertetni mindazzal, ami az én tudatuk mellett a magyarságtudatukat is alakítja. Meggyőződésünk, hogy a népünkre jellemző ízlés- és érzelemvilág, a gondolkodásmód-, a népmeséken, a népdalokon túl a népszokásokkal, a népi hagyományokkal adhatók át. Az óvodáskor a személyiséget alapozza meg, kötelességünknek érezzük, hogy átadjuk a népi kultúrából mindazt, amit a nép évszázadokon keresztül nemessé csiszolt.

    

Nevelőtestületünk közösen keresi mindazokat a megismerési lehetőségeket, amelyek természetesen illeszkednek a kisgyermekek életéhez. A népi hagyományok széles skáláján valamennyien megtaláljuk az érdeklődési körünknek legmegfelelőbb szellemi és manuális fejlődési és fejlesztési lehetőségeket.

Kiemelt feladatként kezeljük a környezeti nevelést, kibővítve a környezet- és természetvédelmi tevékenységgel. Nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a gyermekekben alakuljon ki a megfelelő értékrend, a környezettudatos életvitel. Értelmi és érzelmi alapon jussanak el annak belátásához, hogy a környezetet és a természetet óvni kell. Madárbarát kert és már harmadik alkalommal Zöld óvoda lehettünk, kitűzött célunk az örökös cím elnyerése.

   

Célunk egy szeretetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmileg gazdag óvodai környezet fenntartása, ahol a gyermekközpontúság, abban nyilvánul meg, hogy önállóságot ad a gyermekeknek.  

                                                                                                          Napraforgók

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA