Étkezés

       

Kedves Szülők!

   

Szíves figyelmükbe ajánljuk az ebédrendelési és befizetési rendszerünket, az eMenzát.
   

Rendelje meg és fizesse be gyermeke iskolai étkezéseit online, sorbanállás nélkül! Regisztráljon és kövesse nyomon befizetéseit otthonából, munkahelyéről, vagy bármilyen internet eléréssel rendelkező helyről az E-Menza - Iskolai étkeztetés megrendelése, lemondása, fizetése interneten oldalon.
A rendszer használatát bemutató videó és a szülői tájékoztató az E-Menza bemutató - YouTube oldalon érhető el.

További tájékoztató elérhető: Összefoglaló az ÓVODAI étkeztetés legfontosabb szabályairól, a kedvezmények igénybevételének módjáról | Kerületünk (ujbuda.hu)

  

*****************

   

Az Észak-Kelenföldi Óvodában gyermekeink részére a napi háromszori étkezést a Pannon menza Kft. biztosítja. Ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre is van lehetőség, mely mindenkor igazodik az aktuális törvényekhez, rendeletekhez. A térítésmentes étkezést nyilatkozattétellel kell igényelni.

  

A nyilatkozat kérhető az óvoda titkárságán, vagy honlapunkról is letölthető.

A Gyvt. rendelkezései értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani (ingyenes étkezés) [Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdés] a következő esetekben:

  

A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 
  • nevelésbe vették;

Az étkezés lemondására minden hétköznap nap reggel 9:00-ig van lehetőség a menzarendszerben, ezért kérjük, hogy a telefonos, illetve e- mailes lemondásokat 8:30-ig szívesekedjenek lebonyolítani az óvodatitkároknál. Amennyiben később jelzik lemondási szándékukat, a másnapi étkezés jóváírására már nincs lehetőség. Fontos számunkra, hogy az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek szülei is lemondják gyermekük étkezését.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA