Alapítvány

Az Észak-Kelenföldi Óvoda megalakulása után és jelenleg egy alapítvány működik. Az alábbiakban részletezzük az alapítvány működési helyét, feltételeit.

   

Kérjük, amennyiben módjukban áll, támogassák az érintett telephely gyermekeit az egyéni felajánlásokkal, valamint a személyi jövedelemadójuk 1%-val.

Az alapítvány közhasznú, az ide érkező adományok, támogatások a gyermekek érdekeit és a nevelési céljaink megvalósulását szolgálják, szem előtt tartva a kulturális értékközvetítést és környezettudatos szemléletet.

   

Az alapítvány működtetésének a célja: kirándulások, kulturális programok, egyéb közös élményszerző programok szervezése az óvodában és az óvodán kívül, tárgyi feltételek, fejlesztő játékok biztosítása.

Az alapítványokhoz befolyt összegek a fent megjelölt telephelyek gyermekeinek sokoldalú fejlesztését hivatott támogatni.

     

Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephely

MESEKERT ALAPÍTVÁNY
Székhely 1119 Budapest, Mérnök u. 42.
Adószám 18096882–1–43

Tájékoztató az Alapítványról a honlapra. /2023.február/
A Mesekert Alapítvány az Újbudai Palánták óvodába járó gyermekek javára – Szülők
kezdeményezésére – 1999-ben létrehozott szervezet.

Alapítványunk célja: sokoldalúan fejleszteni a Palánták óvodába járó gyermekek készségeit.
.
A nevelés keretében folyamatosan segítjük, támogatjuk:
- a gyermekek szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő tevékenységeit, valamint az
önfejlesztő magatartásformák kialakítását, megerősítését
- a gyermekek képesség szerinti, egyéni differenciált fejlesztését, a gyermekek
kreativitásának elősegítését.
- az iskolaérettség eléréséhez szükséges képességek kialakítását, gyarapítását.
- a gyermekek egészséges életmódra nevelését, egészséges életvitel normáit követő
magatartás kialakítását (kirándulás, stb.)
- az esztétikai élmény befogadására és alkotására irányuló tevékenységek szervezését
(kulturális programok, népi hagyományok ápolása, kézművesség, táncház, színház, stb.)
- az óvónők speciális továbbképzésének finanszírozását.
- az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, ami elősegíti a gyermekközpontú óvodai nevelést.
- bármilyen egyéb, kisebb vagy nagyobb, rövidebb vagy hosszabb távú cél megvalósítását,
amely a gyermekek érdekét szolgálja.

Alapítványunk az alakulás első három évében a szülők támogatásából és alapítványi
rendezvények bevételeiből gazdálkodott. A személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására 2003-ban
váltunk jogosulttá.
Az óvodai élet szinte valamennyi területén megjelennek az alapítványi források a tárgyi
feltételek javításán túl.
Általában olyan támogatásokat tervezünk, melyből lehetőleg óvodánk minden gyermeke
egyformán részesülhet.

Alapítványunk működéséhez minden ötletet, támogatást és szervező, segítő munkát szívesen
fogadunk, valamint számítunk a Szülők anyagi felajánlására.
A szülői adomány befizethető banki átutalással az MKB (volt Budapest) Bankon keresztül a
Mesekert Alapítvány számlájára: 10103173-43377100-00000007
A támogatás felajánlható az alapítvány részére, valamint lehetőség van az alapítványon
keresztül a gyermekük csoportjának támogatására is. Fontos! Közlemény rovatban szerepeljen,
hogy a felajánlás a közös óvodai vagy a megnevezett csoport részére célzott felhasználásra
kerüljön.
Az SZMK által kezelt, csoportos felajánlásokat 500.-Ft/hó/ gyermek az SZMK-ás szülő bizonyos
időközönként, egy összegben átvételi elismervény ellenében tudja befizetni az Alapítványnak,
közös óvodai felhasználásra.

Alapítványunkat 5 fős kuratórium irányítja, melyben három fő pedagógus és két fő a szülők
köréből került megválasztásra.
Mesekert Alapítvány kuratóriumának tagjai:
Varga-Tóth Zsuzsanna /Óvodapedagógus/
Tamás Ildikó /Óvdapedagógus/
Szakál Éva/ Óvodapedagógus/
Kemes Eszter /Szülő/
Sváb Edit / Szülő/

Alapítványunk aktuális híreit a bejáratnál lévő földszinti faliújságon olvashatják.
Minden további érdeklődést szívesen fogadunk. További információ kérhető:
Varga - Tóth Zsuzsanna óvodapedagógus – kuratórium elnöke – Mákvirág csoport

Az Alapítvány dokumentumai itt olvashatók:

1. Levél új szülőknek

2. Mérlegek

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3. Közhasznúsági jelentések

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA