Alapítvány

Az Észak-Kelenföldi Óvoda megalakulása után és jelenleg 1 alapítvány működik. Az alábbiakban részletezzük az alapítvány működési helyét, feltételeit.

   

Kérjük, amennyiben módjukban áll, támogassák az érintett telephely gyermekeit az egyéni felajánlásokkal, valamint a személyi jövedelemadójuk 1%-val.

AZ alapítvány közhasznú, az ide érkező adományok, támogatások a gyermekek érdekeit és a nevelési céljaink megvalósulását szolgálják, szem előtt tartva a kulturális értékközvetítést és környezettudatos szemléletet.

   

Az alapítvány működtetésének a célja: kirándulások, kulturális programok, egyéb közös élményszerző programok szervezése az óvodában és az óvodán kívül, tárgyi feltételek, fejlesztő játékok biztosítása.

Az alapítványokhoz befolyt összegek a fent megjelölt telephelyek gyermekeinek sokoldalú fejlesztését hivatott támogatni.

     

Észak-Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephely

MESEKERT ALAPÍTVÁNY
Székhely 1119 Budapest, Mérnök u. 42.
Adószám 18096882–1–43

A Mesekert Alapítvány a Újbudai Palánták óvodába járó gyermekek javára – szülők kezdeményezésére – létrehozott szervezet.

  

Alapítványunk célja: sokoldalúan fejleszteni a Palánták óvodába járó gyermekek készségeit.

  
A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek kielégítését, gyermekközpontú óvodai nevelését.
A nevelés keretében folyamatosan segíti a gyermekek szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő, valamint az önfejlesztő magatartásformák kialakítását, megerősítését.

  
A gyermekek képesség szerinti, egyéni differenciált fejlesztését, a gyermekek kreativitásának elősegítését.

  
Az iskolaérettség eléréséhez szükséges képességek kialakítását, gyarapítását.

  
A gyermekek egészséges életmódra nevelését, egészséges életvitel normáit követő magatartás kialakítását (kirándulás, stb.)

  
Az esztétikai élmény befogadására és alkotására irányuló tevékenységek szervezését (kulturális programok, népi hagyományok ápolása, kézművesség, táncház, színház, stb.)

  
Az óvónők speciális továbbképzésének finanszírozását.

  
Az óvoda tárgyi feltételeinek javítását, ami elősegíti a gyermekközpontú óvodai nevelését.

  
Bármilyen egyéb, kisebb vagy nagyobb, rövidebb vagy hosszabb távú cél megvalósítását, amely a gyermekek érdekét szolgálja.

  

Alapítványunk az első három évben a szülők támogatásából és alapítványi rendezvények bevételeiből gazdálkodott. Évente visszatérő rendezvényeink a

  • papírgyűjtési akciók,
  • pünkösdi vásár – belépős program,
  • adventi hangverseny – belépős program

A személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására 2003-ban váltunk jogosulttá.

  

Az óvodai élet szinte valamennyi területén megjelennek az alapítványi források a tárgyi feltételek javításán túl.

  

Általában olyan támogatásokat terveztünk, melyből lehetőleg óvodánk minden gyermeke egyformán részesülhet.

  

Alapítványunk működéséhez minden ötletet, támogatást és szervező, segítő munkát szívesen fogadunk, valamint számítunk a Szülők rendszeres anyagi támogatására.

  
A támogatás befizethető csekken (óvónőktől kérhető), vagy lezárt borítékban a kuratórium tagjainak átadva, bizonylat ellenében.

  
Azon céges támogatóknak, akik megadják nevüket, címüket és adószámukat, adójóváíráshoz év végén igazolást adunk ki (az éves összadomány 30%-a visszaigényelhető).

  
Alapítványunkat 5 fős kuratórium irányítja, melyben három fő pedagógus és két fő a szülők köréből került megválasztásra.

  
Alapítványunk aktuális híreit a bejáratnál lévő földszinti faliújságon olvashatják.


Minden további érdeklődést szívesen fogadunk. További információ kérhető:

Tóthné Tóth Zsuzsanna óvodapedagógus – kuratórium elnöke – Mákvirág csoport

Az Alapítvány dokumentumai itt olvashatók:

1. Levél új szülőknek

2. Mérlegek

2013 2014 2015

3. Közhasznúsági jelentések

2013 2014 2015

4. Alapítványi beszámolók

2014 2015 2016 május
© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA