Csoportok

   

Csoport Óvodapedagógusok Dajka

Józsa Andrea

Gábor Tímea

Molnár Zoltánné Kriszti néni

A gyermeki szükségletekre építő nevelés elsődleges szerepet tölt be a csoport mindennapjaiban. A másik pillére a mindennapoknak a szabad játék, a játék, amely a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége. A harmadik fontos szempont, amit a mindennapok tervezésében figyelmet szentelünk a közösség fejlesztése, amit közös játékkal, drámapedagógiai módszerekkel is támogatunk. Az iskolásba készülő nagycsoportosainkat a „Bölcs Bagoly” kíséri az utolsó óvodai évben végig, hogy az iskolás időszak majd zökkenőmentes átmenet lehessen. A „Bölcs Bagoly”-tól a projekt témákhoz kapcsolódóan kapnak izgalmas, fejlesztő játékos feladatokat hétről, hétre. Az óvodai csoportunkban mindennapos a beszélgető- és csendkör, amely a Montessori módszerből integráltunk ahogyan a sok-sok saját készítésű és különböző területeket fejlesztő játékot is, amit szintén a projektekhez kapcsolódóan használhatnak a gyerekek. A komolyzenehallgatás és az ökológiai diverzitás tudatosítása gyermeknyelven kéthetente váltakozva van jelen a csoport életében. Egész nevelési évben jelen van a környezetünk védelmére nevelés. Célunk, hogy minden gyermek szeressen és egyre jobban szeressen óvodába járni és minél több barátot találjon az óvodás társai között.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a szülőkkel egy olyan nevelésben partner közösséget sikerült építenünk, amely bizalomra és elfogadásra épül és minden tagja támogatja és segíti egymást. Így teljesülhet „A gyermek mindenek felett álló érdeke”.


Katicák

Antonyák Bernadett

Gaál Erika- Pedagógiai asszisztens

Sebők Anna

Fontos számunkra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, amihez elengedhetetlen a nyugodt, derűs és kiegyensúlyozott légkör megteremtése.

A mindennapos tevékenységeink során a legfontosabb szerepet a szabad játéktevékenység feltételeinek előteremtése tölti be. Ezen tevékenységek alkalmával kiemelt figyelmet szentelünk az egyéni bánásmód és a gyermekek képességeihez igazodó differenciálásra.

„Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.”

(Maria Montessori)

Törekszünk minél több olyan programot megvalósítani, amelybe a szülőket is be tudjuk vonni. A csoport programokkal lehetőséget biztosítunk a gyermekek és szüleik számára a közösség építésére (pl. Tökfaragás, Katica nap…).

A csoport életét a Montessori alapelveket figyelembe véve építjük fel. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek önállóságának erősítésére, melyet elősegít a vegyes csoportban előforduló életkori különbségek, a nagyobbak szívesen segítenek kisebb társaiknak.

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”

(Maria Montessori)

Őzikék

Fazekas Alexandra

Vighné Dán Irén

Jónás Attiláné Katika

Fontos számunkra, hogy a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve alakítsuk a szokás-, és szabályrendszerünket. Meghatározó jelentősége van a csoportunkban a Montessori jellegű nevelésnek. A Montessori pedagógia egyik fontos része az önállóságra nevelés. A gyermekek sok játék közül választhatnak a hét minden napján. Szívesen báboznak, szeretik a tornát, szeretnek kézműveskedni, mesélni, énekelni. A csoport mindennapjaira, az egymásra való odafigyelés, egységesség, a családias hangulat jellemző. A vegyes csoport különlegessége, hogy a testvérek egy csoportba járhatnak, ezzel megkönnyítve a kisebbek beszoktatását. A pedagógusok és a szülők között elengedhetetlen a megfelelően kialakított partneri kapcsolat, továbbá az együttműködés, aminek alapja a kölcsönös bizalom. Számunkra nagyon fontos az is, hogy a gyermekek bizalommal forduljanak hozzánk. Törekszünk arra, hogy a gyermekeket egy szeretetteljes, nyugodt, harmonikus közösségben és testi-lelki szükségleteiket kielégítve nevelhessük. Azonban a legfontosabb, hogy a gyermekek szeressenek az Őzike csoportba járni.

Micimackó

Szántóné Barsán Krisztina
Simon Enikő - Pedagógiai asszisztens

Barta Éva

„- Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része.

- Melyik az a rész?

- Az, amikor te meg én, mi leszünk!”

(A. A. Milne: Micimackó)

A Micimackó csoport egy Montessori jellegű, vegyes csoport. Mint egy igazi családban, a különböző életkorú gyermekek együtt játszhatnak, fejlődhetnek. Büszkék vagyunk arra, hogy egy szeretetteljes, befogadó közösséget alkotunk: a nagyok szívesen segítenek a kisebbeknek, a kicsik is igen hamar beilleszkednek. Megkönnyíti ezt az a hagyományunk, hogy sok testvérpár jár hozzánk.

Az ismeretek átadása projekt módszerrel történik. A témákat igyekszünk a gyerekek érdeklődési köréhez igazítani, az ő javaslatuk alapján kiválasztani. Így mindig lelkesen kapcsolódnak be a közös tevékenységekbe.

Csoportszobánkat a Montessori elveknek megfelelően rendeztük be. Így a hagyományos játékterek mellett megtalálhatóak az anyanyelvi, matematikai, vizuális, kozmikus, praktikus, érzékelő eszközök polcai is. Az adott projektünkhöz igazodva folyamatosan készítünk a gyerekek közreműködésével saját játékokat. Nálunk teljes mértékben érvényesül Montessori Mária jelmondata: „Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

A gyermekek egyik kedvenc eszköze a fészekhinta, amely lehetőséget biztosít egy kis elvonulásra, csöndes pihenésre egy mesekönyvvel, egy plüssel. Népszerű a zenei sarok, valamint a bábsarok is.

Az értékorientált közösségi nevelés keretein belül nagy hangsúlyt fektetünk saját, népi kultúránk megismerésére. Hagyomány, hogy év elején választunk egy témát, ami az év projektje lesz, ami hónapról, hónapra visszatérő elemként beépül a mindennapjainkba: állatok világa, népi kismesterségek, ételünk az életünk, ruha teszi, stb. A gyermekek így igazán sokrétű ismeretekre tehetnek szert.

Az anyanyelvi nevelés átszövi mindennapjainkat, folyamatosan jelen van. A hagyományos kommunikációs eszköztár mellett a metakommunikációra is nagy hangsúlyt fektetünk. A gyermekekkel rendszeresen feldolgozzuk élményeinket a drámapedagógia eszközeivel. Drámapedagógusként fontosnak tartom, hogy teret adjak a gyermeki képzeletvilág sokoldalú kibontakoztatásának.

Kiemelten kezeljük a gyermekek egészségnevelését is, ezért a heti csoportos tornafoglalkozás mellett mindennapos testnevelést, lábtornát is tartunk.

Szeretnénk megismertetni gyermekeinkkel az őket körülvevő szűkebb és tágabb, természetes – és épített környezetet. Kerületünk bőven ad lehetőséget a felfedezésekre, amit számos séta, kirándulás során meg is teszünk. Igyekszünk a szülőket bevonni a csoport életébe, ezért gyakran tervezünk szülős programokat: Micimackó nap, közös barkácsdélután, ünnepségek, stb.

Sün
Kozma Gáborné
Kovács Zsófia
Lengyelné Patai Beatrix Hajnalka

Csoportunkban a Montessori jellegű nevelés valósul meg. Mindhármunknak fontos, hogy szeretetteljesen, nagy odafigyeléssel fogadjuk a hozzánk érkező gyermekeket. Sokat mondókázunk, mesélünk, énekelünk. Képesség és érdeklődés szerint alakítjuk projektjeinket. Szeretünk sétálni, játszótérre menni, ahol rendszeresen figyeljük környezetünket, kertünk madarait és a természet változásait. Hagyományaink a csoportnap, születésnapok és névnapok ünneplése, melyek színesebbé teszik mindennapjainkat. Fontosnak tartjuk a családias légkört, a családokkal való bensőséges kapcsolat kialakítását.

Vackor

Bánkutiné Makay Csilla

Dániel Dalma

Karay Viktor Jánosné Noémi

Célunk, hogy a ránk bízott gyermekeket szeretetteljes, bizalom teli légkörben értő figyelemmel vegyük körül, melyek segítségével óvjuk, védjük, nevelgetjük őket, érdeklődő, vidám, empatikus, együttműködő, önálló gyermekekké. Számunkra minden gyermek egy egyéniség, akinek biztosítjuk, hogy a saját tempójában fejlődhessen. Ebben nagy segítségünkre van, hogy csoportunk Montessori jellegű csoport, ahol a Montessori módszer elemeire épülő játékok sokaságával tevékenykedhetnek a gyermekek, próbálhatják ki tudásukat, tapasztalataikat nap, mint nap, saját fejlődési ütemüknek megfelelően. Ennek a módszernek köszönhetően nagyfokú önállóságra tesznek szert, melyben maximálisan támogatjuk őket. A „Tudás Vára” egy éves projekt lehetőség minden évben az iskolába készülő gyermekek számára, mely mindig nagyon várt, izgalmas esemény. Így játékos kereteken belül biztosítjuk a tudatosan felépített, sok képességet megmozgató feladatokat, amiket kifejezetten a nagyobbak számára illetve egyénre szabottan kapnak a gyermekek.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA