Csoportok

                                 

CSOPORT Óvodapedagógusok
Pedagógiai asszisztens

Dajka

Búzavirág

Zsidákovits Zoltánné

Lövész Etelka - pedagógiai asszisztens

Kárpáti Imréné

Csoportunkban az elsődleges célunk a szeretetteljes, biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtése, ahová a gyermekek örömmel és szívesen jönnek.

Kiemelt figyelmet fordítunk a személyes kapcsolatok kialakítására, az egyéni bánásmódra, ezzel növelve a gyermekek érzelmi biztonságát, nyugalmi szintjét.

Minden napunkat áthat a mesék világa, valamint a mozgás és a mozgással kísért anyanyelvi nevelés. Sokat mondókázunk, énekelünk, szeretünk együtt körjátékozni, kézműveskedni, sok a közös élmény, a közös tevékenység.

Minden nap történik valami új, valami fontos, érdekes, felfedezni való, amiért érdemes a Búzavirág csoportba járni.

Napvirág

Gacs-Gergely Gabriella

Heicz Franciska - Pedagógiai asszisztens

Tóth Krisztina

A Napvirág csoportban biztonságos, szeretetteljes és családias légkörben neveljük a gyerekeket. Rugalmas heti rendünk lehetővé teszi a gyermekek igényeinek kielégítését. Mindennapjainkat esztétikus környezetben tudják eltölteni jól felszerelt eszközök adottak a nyugodt játék feltételeihez. A csoportban galéria is van amely nagy kedvence a gyerekeknek. Játék közben komplex lehetőséget kínálunk,hogy ismereteiket tapasztalati úton bővíthessék,egyéni fejlettségüknek megfelelően egyre több inger érje őket és így pozitív szemléletű a világra nyitott emberekké váljanak. Mozgással,zenével,dalos játékokkal,verssel, mesével színesítjük az óvodai mindennapokat. Fontosnak tartjuk,hogy gyermekeink szívesen és örömmel jöjjenek a Napvirág csoportba.

Mazsola

Fejes Imréné

Egri Gyöngyi

Mojzes Zsolt Antalné Marcsi néni

A MAZSOLA vegyes csoportban arra törekszünk, hogy minden gyermeknek egyformán jusson az értő figyelemből, elfogadásból, szeretetből. Keressük minden egyes gyermek „saját titkát”, hogy segíthessük fejlődését.

De hogyan? kérdezi a Kedves Látogató.

A nevelési alapelveinknek megfelelően a differenciált bánásmód, a képesség és az érdeklődés szerinti részvétel biztosításával a különböző napi tevékenységekben, projektekben, természetesen játékosan.

Együtt az úgynevezett Kis Mazsolákkal, az iskolába készülődő Menő Manókkal, ill. a Maradandó Manókkal, képesség és érdeklődés szerinti kis csoportokban szerveződve jutnak a gyermekek élményekben gazdag lehetőségekhez pl. Tök jó napok, Ludas napok, Luca nap, Vizes játékok stb.

Igen közkedvelt és várva várt esemény számunkra egy vissza-visszatérő elem, az úgynevezett Suli Manó palackpostájának érkezése, mely biztosítja a tudatosan felépített pedagógiai folyamatot és tartalmazza az önérvényesítő képességük, önbizalmuk fejlődése mellett az együttműködési képesség formálódását.

Rendszeresen részt veszünk a MÜPA által szervezett Zenebona és Tesz-vesz óvoda foglalkozásokon, illetve a Nemzeti Táncszínház meseelőadásain. Mi magunk is bábozunk, mesélünk, énekelünk, táncolunk és rendszeresen rajzolunk, fabrikálunk, alkotunk valamit saját örömünkre és a” Mazsola Galéria” falára. Figyelemmel kísérjük környezetünk élővilágának változásait, szeretjük és védjük a természetet.

Mi olyan csoport vagyunk, ahol szeretettel és következetes pedagógusi hozzáállással foglalkozunk a ránk bízott, különböző életkorú és képességű gyermekekkel. Tudatosan igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, annak érdekében, hogy érvényesüljön a kölcsönös egymásra figyelés, megértés, elfogadás, és segítségnyújtás elve. A magunk és a mások iránt érzett felelősség viszonyának az ápolása, fejlesztése.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges életmódra nevelésre, a környezettudatosságra, az esztétikai élmények iránti igény felébresztésére és gondozására, illetve a mozgásszeretet megalapozására. Büszkék vagyunk arra, hogy a gyermekeink szeretnek Mazsolások lenni, szíves-örömest jönnek az óvodába.

Hisszük, hogy ezen elvekre alapozottan, illetve a kompetencia program szellemiségének megfelelően sikerül megvalósítanunk a hozzánk járó gyermekek sokoldalú fejlődését, az iskolára való alkalmasságát és az együttműködésre képes, kreatív, egyéni vonásokban és érzelmekben gazdag személyiséggé válás alakítását, hogy egészséges, érett, boldog felnőtté váljanak a jövőben.

Mottónk: „Aki, azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik, mint a szamóca, az semmit sem tud a szőlőről” (Paracelsus)

Mákvirág

Bóbics Veronika

Keil Beatrix - pedagógiai asszisztens

Vargáné Orosz Szilvia

A Mákvirág csoportba kis-középsős gyermekek járnak. A részben osztott korosztály miatt sok lehetőségünk nyílik a differenciált nevelésre, mely a mindennapi életünket sűrűn átszövi. A gyerekek kiemelten fogékonyak az éneklésre, táncos játékokra, drámajátékokra, valamint a mozgásra is.

Sok-sok tapasztalással, cselekvéssel ismerkednek a környező világgal, élményséták során szívesen felfedezzük óvodánk környékét.

Kellően huncutok, vidámak, jól játszó, okos, ügyes gyerekek csapata; ez a Mákvirág csoport.

Pitypang

Fejes Imréné

Molnár Emese Júlia

Szentkirályi Viktória Erika

Változatos, élménydús napokat szervezünk gyerekeink számára. Óvodapedagógus párosunk ideálisnak mondható- egy rutinos, tapasztalt és egy fiatal, lendületes kolléganő- jól kiegészítjük egymást. Munkánkat segíti gyermekszerető, gondos dajkánk. A  csoport előnyeit igyekszünk teljes mértékben érvényesíteni. A kezdés nehézségei után a csoport nagyon összekovácsolható, együtt veszünk részt mindenben, nagyszerű csapatot alkotva!

Nefelejcs

Baldóci Katalin

Lehóczki Enikő
Gál Csilla - pedagógiai asszisztens


Szalmáné Vajda Mónika

Nefelejcs csoport - család az intézmény rendszerében – így lehetne röviden csoportunkat jellemezni. Azt valljuk, mindegyik gyermek külön kis világ - ezt tiszteletben tartva, figyelembe véve a lehető legtapintatosabban úgy neveljük őket, hogy mire átlépik az iskola kapuját, képesek legyenek a külön kis világukat beilleszteni közösségi létbe, képesek legyenek együttműködni, tisztelni egymást, koruktól elvárhatóan legyen ismeretük önmagukról, mert csak így képesek mindezekre. Csoportunkban maximálisan megvalósul az egyéni bánásmód. Amire legbüszkébbek vagyunk, hogy gyermekeink érzelmi intelligenciaszintje kimagasló; zöld szemléletük, természet iránti pozitív attitűdjük példaértékű. A vegyes csoport adta speciális nevelési lehetőségeket maximálisan kiaknázzuk. Az ismeretszerzést, tanulási folyamatot és minden egyéb tevékenységet a gyermekek optimális személyiségfejlődésének szolgálatába állítjuk.

Katica

Szakál Éva

Tőkés Mónika

Turiné Vajda Éva

A Katica csoportban szeretetteljes, nyugodt légkörben neveljük gyerekeinket és igyekszünk nekik mindent megadni, amire szükségük van a testi-lelki jóllétükhöz és a kiegyensúlyozott fejlődésükhöz. Nincs merev heti rendünk, mindennap sokat játszunk, énekelünk, táncolunk, mozgunk, alkotunk, és mesélünk a gyerekek igényei szerint. Kiscsoporttól kezdve folyamatosan törekszünk a gyermekeket jól megismerni, segíteni őket a nehézségeik leküzdésében, és kibontakoztatni tehetségüket. Középső csoporttól kooperatív tanulástechnikákat alapozunk. Célunk, hogy a Katica csoportból iskolába induló gyerekek kiegyensúlyozottak legyenek, jól ismerjék saját képességeiket, büszkék legyenek értékeikre, gyorsan és könnyen beilleszkedjenek az iskolai közösségbe, hogy ott már „csak” a tanulásra kelljen koncentrálniuk.

A pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek szintenként végzik nevelőmunkát segítő munkájukat külön munkaköri leírás, illetve saját munkarend alapján – novemberig a kiscsoportosok beszoktatását, a szokás-, szabályrendszer kialakítását elősegítve; a nevelési év további részében elsősorban a vegyes csoportok nevelő munkájában történő részvétellel, valamint a nagycsoportok óvodán kívüli programjain való kíséréssel.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA