Ismertető

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA, Keveháza Utcai Óvoda telephely

A Keveháza Utcai Óvoda telephely 1967 őszétől áll a szülők és gyermekeik szolgálatában. Az eddig eltelt több mint negyvenkilenc évben igen sok változáson mentünk keresztül Önökkel együtt. Sokan már régi óvodásaink közül felnőtté váltak, sőt már az ő gyermekeik is óvodánk öltözőit, asztalait, ágyait „koptatják”. Legtöbb változást az új évszázad hozta számunkra, óvodánk épülete, foglalkoztatói fokozatosan megszépültek, korszerűsödtek. A 2010/2011. nevelési évtől kezdve programunk részévé vált a Montessori jellegű nevelés is, amelyet jelenleg három csoportunkban is alkalmazunk (Őzike, Vackor, Micimackó).

   

A Montessori módszerről – amely telephelyünk specifikuma – idekattintva olvasható részletes tájékoztató.

     

További változást hozott mindennapi óvodai életünkben Újbuda Önkormányzata nyertes európai uniós pályázatában való részvételünk is „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Újbuda innovatív közoktatási intézményeiben” (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0008). Ezen uniós pályázat részeként került bevezetésre két csoportunkban a kompetencia alapú óvodai programcsomag, melynek fenntarthatóságát az elmúlt öt évben folyamatosan biztosítottuk. A 2012. évi TÁMOP 3.1.7. számú referencia pályázat nyerteseként előminősített intézményként két szakmai „Jó gyakorlattal” rendelkezünk.

     

Szintén 2012-ben, majd 2015-ben az óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” valamint a „Madárbarát Óvoda”címet, mely elvárásainak ez irányú tevékenységeinket egyre bővítve felelünk meg. A szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre támaszkodunk. Velük közösen keressük a gyermekek fejlesztéséhez a legmegfelelőbb módszereket, eljárásokat és eszközöket.

   

Hagyományok, ünnepek

A már kialakított hagyományainkat megőrizve, mint - pl. kirándulások, múzeum -, és színházlátogatások, helyi óvodai rendezvények szervezése, (bábszínház, táncház) sportnapok, játszónapok, közös ünnepek a szülőkkel, Mikulás napi óvónői bábozás, karácsony, farsang, felkészülés az anyák napjára, ballagás, a Kerület Napja, „Keve Nap” és csoportnapok által - nyitottak vagyunk minden újra és egyben kíváncsiak is vagyunk szüleink véleményére. Az alapellátáson túl lehetőséget biztosítunk a hitoktatásra, odafigyelve a szülői igényekre.

   

Egyéb fontos információk

  • Az Észak – Kelenföldi Óvoda székhelye és telephelyei minden hétköznap reggel 6. 00 -18. 00-ig tartanak nyitva. Az érkező és távozó gyermekek felügyeletét ügyeleti rendszerben szakképzett óvodapedagógus látja el reggel 600-700 és délután 17:00-18 :00 óra között.

   

A Fenntartó a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata ingyenes szolgáltatása gyermekeinknek hetente két alkalommal, az óvodai napirendbe beépítve:

  • Gyógytestnevelés foglalkozás nagycsoportosok részére.
  • Logopédiai foglalkozás középső és nagycsoportosok részére.

Ingyenes szolgáltatás hetente egy alkalommal, ahol szülői igényként jelentkezett:

  • Hittan (katolikus, református) - kis-, középső-, nagycsoportosok részére.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA