Ismertető

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA, Keveháza Utcai Óvoda telephely

A Keveháza Utcai Óvoda telephely 1967 őszétől áll a szülők és gyermekeik szolgálatában. Az eddig eltelt több mint ötvenhárom évben igen sok változáson mentünk keresztül Önökkel együtt. Sokan már régi óvodásaink közül felnőtté váltak, sőt már az ő gyermekeik is óvodánk öltözőit, asztalait, ágyait „koptatják”. Legtöbb változást az új évszázad hozta számunkra, óvodánk épülete, foglalkoztatói fokozatosan megszépültek, korszerűsödtek. A 2010/2011. nevelési évtől kezdve programunk részévé vált a Montessori jellegű nevelés, amelyet már öt csoportunkban alkalmazunk (Őzike, Vackor, Micimackó, Sün, Katica).

   

A Montessori módszerről – amely telephelyünk specifikuma – idekattintva olvasható részletes tájékoztató.

     

További változást hozott mindennapi óvodai életünkben Újbuda Önkormányzata nyertes európai uniós pályázatában való részvételünk is „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Újbuda innovatív közoktatási intézményeiben” (TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0008). Ezen uniós pályázat részeként került bevezetésre két csoportunkban a kompetencia alapú óvodai programcsomag, melynek fenntarthatóságát az elmúlt öt évben folyamatosan biztosítottuk. A 2012. évi TÁMOP 3.1.7. számú referencia pályázat nyerteseként előminősített intézményként két szakmai „Jó gyakorlattal” rendelkezünk.

     

2012-ben, 2015-ben és 2019-ben az óvoda elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. 2012-ben a „Madárbarát Óvoda”címet is, mely elvárásainak ez irányú tevékenységeinket egyre bővítve felelünk meg. A szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre támaszkodunk. Velük közösen keressük a gyermekek fejlesztéséhez a legmegfelelőbb módszereket, eljárásokat és eszközöket.  

Udvarunk jelenlegi formáját az elmúlt két évben nyerte el. Két ütemben készült el: az első ütem 2018 nyara, második ütem 2019 nyara volt. 2019 szeptemberétől élvezhetik a gyermekek a színes és biztonságos játékokat a mindennapokban.  

Hagyományok, ünnepek  

A már kialakított hagyományainkat megőrizve, mint - pl. kirándulások, és színházlátogatások, helyi óvodai rendezvények szervezése, (bábszínház, táncház) sportnapok, játszónapok, közös ünnepek a szülőkkel, Állatok Világnapja, Kerület napja, Márton napi Lámpás felvonulás, Keve Nap, Mikulás nap, Karácsony, Farsang, Március 15., Víz Világnapja, Húsvét, FÖLD NAPJA, felkészülés az Anyák napjára, ballagás, Évzáró Keve-kavalkád, és csoportnapok által - nyitottak vagyunk minden újra és egyben kíváncsiak is vagyunk szüleink véleményére. Az alapellátáson túl lehetőséget biztosítunk a hitoktatásra, odafigyelve a szülői igényekre.  

Egyéb fontos információk

Az Észak – Kelenföldi Óvoda székhelye és telephelyei minden hétköznap reggel 6. 00 -18. 00-ig tartanak nyitva. Az érkező és távozó gyermekek felügyeletét ügyeleti rendszerben látjuk el reggel 6:00-7:00 és délután 17:00-18:00 óra között.  

A Fenntartó a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata ingyenes szolgáltatása gyermekeinknek hetente két alkalommal, az óvodai napirendbe beépítve:

 

Gyógytestnevelés foglalkozás nagycsoportosok részére.

Logopédiai foglalkozás középső és nagycsoportosok részére.

Fejlesztőpedagógus, heti egy alkalommal végez egyéni fejlesztéseket. 

Ingyenes szolgáltatás hetente egy alkalommal, ahol szülői igényként jelentkezett:

Hittan (katolikus, református) - kis-, középső-, nagycsoportosok részére.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA