Zöld bemutatkozás

   

Az Észak-Kelenföldi Óvoda négy telephelye a XI. kerület Kelenföldi Városközpontjának közelében található, így lakótelepi panel épületek és családi házak egyaránt övezik. Arra törekszünk, hogy a panel épületek között is minél barátságosabb környezetet varázsoljunk gyermekeinknek számára. Udvaraink tágasak, sok fával és más növényekkel beültetett, minden csoport rendelkezik saját kiskerttel, melynek gondozásába óvodásainkat is bevonjuk.

  

Örömmel tölt el bennünket, hogy az ÉKÓ összevont óvodáinak mindegyike elnyerte a „Zöld Óvoda” címet, sőt óvodánk Székhelye és az Újbudai Napraforgó Óvoda telephelye már az „Örökös Zöld Óvoda” cím büszke tulajdonosa. Emellett mindegyik telephelyünk „Madárbarát Óvoda” is.

  

Célul tűztük ki, hogy a gyermekeink érdeklődésének felkeltésével, pozitív érzelmi viszonyuk alakításával környezetbarát szemléletmódot és környezetkímélő magatartást alakítsunk ki bennük. Felfedeztetjük a világ szépségeit és ezen keresztül nyitott, érdeklődő emberekké neveljük őket.

  

A fenntarthatóságra nevelés feladatai közül kiemelten kezeljük azt, hogy:

  • Ismerjék meg, szeressék környezetüket, érezzék fontosnak megóvását, védelmét.
  • A gyerekek tevékenységen keresztül aktívan, nyitottan, kreatívan fedezzék fel a világot.
  • Játékos módon és példamutatással rávezetjük őket arra, hogyan kerülhetik el a pazarlást, miként lehet az energiaforrásokkal gazdaságosan bánni, eszközeink hogyan élhetnek tovább az újrafelhasználás, az újrahasznosítás által.

A környezettudatos nevelés a gyermek minden cselekvését áthatja, és az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Feladatunknak tartjuk, hogy ehhez megteremtsük a feltételeket, biztosítsuk az élményeket.

  

Óvodáink mindegyike évek óta pályázik az „Újbuda Környezettudatos Óvodája” cím elnyerésére, melyet 2016-ban az Észak-Kelenföldi Óvoda Székhelye nyert el, ettől az évtől kezdve a telephelyeink összefogva, együtt kéz a kézben indulnak ezért a címért.

  

A telephelyek közötti együttmunkálkodás kapcsán örömmel tapasztaljuk, hogy azonos elveket vallunk, hasonlóan gondolkodunk a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés kapcsán, miközben telephelyeink specifikumai is érvényesülhetnek.

  

Évek óta ünnepeljük a zöld jeles napokat (Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja), sőt egy-egy telephelyünk „Jó gyakorlata” is e köré szerveződik, melynek keretében a kerület többi óvodája is bepillantást nyerhet óvodánk munkájába. Lehetőség van arra, hogy nagycsoportosainkkal részt vegyünk a kerület által szervezett Kamaraerdei túranapokon, ellátogassunk a Sas-hegyi kilátóba. Mindemellett gyermekeink részesei lehetnek a madárdetektív-, a madáretető/ madárodú készítő- vagy éppen a Re-generáció (Kukakultúránk) programnak, melyekhez alkalomadtán a szülők is csatlakozhatnak.

  

A családok, az óvodapedagógusok, és az óvodai többi dolgozói környezethez, természethez fűződő viszonya személyes példamutatása meghatározó, mivel modellértékű a gyermekek számára. Hisszük, valljuk, hogy a családokkal együtt munkálkodva elérhetünk olyan eredményeket, hogy felnőve gyermekeink környezettudatos, környezetbarát szemléletmódot és környezetkímélő magatartást követő életmód szerint éljék életüket ezzel is óvva, védve természetünket, Földünket, sokat téve a jövőért.

Óvodánkban működő "ZÖLD" munkaközösségünk tagjai:

Élő Nikoletta - munkaközösség-vezető

(Észak- Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephely)

Antonyák Bernadett - környezeti koordinátor

(Észak- Kelenföldi Óvoda Keveháza Utcai Óvoda telephely)

Erdős Gabriella - környezeti koordinátor

(Észak- Kelenföldi Óvoda Székhely Óvoda)

Fekete Klára - környezeti koordinátor

(Észak- Kelenföldi Óvoda Újbudai Napraforgó Óvoda telephely)

Kovácsné Gémesi Annamária - környezeti koordinátor

(Észak- Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephely)

  

Észak-Kelenföldi Óvoda

nevelőtestülete

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA