Bemutatkozás

Az Észak-Kelenföldi Óvoda, jelenlegi formájában 2015 augusztusa óta fogadja a gyermekeket a Kelenföldi lakótelep szívében, kellemes zöldövezeti környezetben.

A szülőkre a nevelési folyamatban, mint együttnevelő partnerekre számítunk és támaszkodunk. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve segíti a gyermekek harmonikus fejlődését. Pedagógiai eszközeinket, módszereinket úgy választjuk meg, hogy a legoptimálisabban segítse a gyermekek fejlődését.

   

A gyermek nevelésében a család elsődleges szerepe megmarad az óvodás évek alatt is, de fejlődéséért immár a család és az óvoda egyaránt felelős. Az óvodai nevelésben társunk a szülő. A befogadás sikeressége az óvoda dolgozóinak és a család együttműködésének eredménye. Az óvodába való beilleszkedés hosszú folyamat, fontos, hogy ebben az időszakban a gyermeket hangsúlyosabban szerető gondoskodás vegye körül, mert az óvodába lépő gyermek természetes igénye, hogy biztonságban érezze magát, és hogy szabadon játszhasson.

   

Az épületek egyemeletesek, több csoport működését biztosítják, a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel együtt. Az intézmény épületeinek környezeti viszonyai, a képzett nevelők, a nevelőmunkát segítő dolgozók biztosítékul szolgálnak arra, hogy a rájuk bízott gyermekek nevelését, a családi nevelést megerősítve végezhessék.

   

Pedagógiai Programunk alapja a Játék, a Tapasztalatszerzés és az Élménynyújtás, amelyek segítségével egészséges életmódra és életvitelre neveljük gyermekeinket változatos tevékenységformák segítségével.

   

Az Észak-Kelenföldi Óvoda kollektívája, amely összetartó, aktív és vidám közösség, a boldogan játszó gyermekeket helyezi a középpontba. Pedagógusaink és dajkáink nyitottak a világra, nevelési módszereik változatosak, ismereteik sokrétűek. Szeretik és tisztelik az embert, a természetet, s ezt közvetítik a gyermekek felé. Nevelőmunkánkban jól működő régi hagyományainkat ötvözzük a korszerű nevelés alapprogramban megfogalmazott alapelveivel.

   

A kelenföldi régió életében játszott szerepünket eddig is komolyan vettük, hagyományainkat erősítve vállaltunk szerepet a közvetlen társadalmi környezetünkben. Ez a továbbiakban sem lesz másképp.

   

A társadalmi változásokat, a megváltozott feltételeket magunk is tapasztaljuk, éppen ezért nyitottak voltunk, vagyunk és leszünk is az innovatív tevékenységek bevezetésére. Az új intézmény, az Észak-Kelenföldi Óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza az országos alapprogram irányelveit és természetesen a három jogelőd intézmény Pedagógiai Programjainak sajátos elemeit egyaránt.

   

Az óvodában és a közvetlen környezetében működő oktatási intézményekben fellelhető a művészeti nevelés, a hagyományőrzés, a környezettudatos oktatás (Zöld Óvoda és Ökoiskola -, Környezetvédelmi-, és Egészségnevelési Program) és a Montessori jellegű módszerrel történő oktatás. Ezekhez a meglévő irányzatokhoz továbbra is tudatosan kapcsolódunk, megteremtve illetve folytatva ez irányú innovációval az egymásra épülő óvodai nevelést és oktatást, biztosítva a régió gyermekeinek 3 – 18 év közötti helybeni fejlesztését. Mindezt, mint a kerület Környezetvédelem–Egészségnevelés Szakmai Centruma kívánjuk megvalósítani.

   

Mind a négy épület Kelenföld központjában található, jól megközelíthető helyen. Intézményeinkben jól felkészült óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók látják el a gyerekek nevelését, fejlesztését. Minden csoportban két óvodapedagógus és egy dajka van. Óvodáinkban a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek óvodai integrált nevelését is biztosítjuk. Ebben a munkában támogatóink a gyógypedagógus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, utazó logopédus, gyógytestnevelő valamint a pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai asszisztensek.

   

Tóth Ildikó

intézményvezető

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA