Bemutatkozás

Szeretet, figyelem, szakértelem, elfogadás. Ez az Észak-Kelenföldi Óvoda.

Pedagógiai Programunk alapja a játék, a tapasztalatszerzés és az élménynyújtás, melyek segítségével egészséges életmódra és életvitelre neveljük gyermekeinket, megismertetjük őket a magyar néphagyományokkal, változatos tevékenységformák segítségével.
Intézményünkben, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően a délelőtti szervezett tevékenységek során megvalósulnak az óvodai élet tevékenységi formái. 
Ide tartozik a 

- Játék

- Verselés, mesélés

- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

- Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

- Mozgás (heti egy torna termi mozgás és mindennapos torna)

- A külső világ tevékeny megismerése

- Munka jellegű tevékenységek

- A tevékenységben megvalósuló tanulás

Nevelőtestületünk szakmai véleménye szerint a fennt felsorolt fejlesztő tevékenységek mindent megadnak, amire ennek a korosztálynak szüksége van, a délután a játék és a pihenés időszaka, ezért intézményünkben nem szervezünk délutáni programokat. 

Intézményünkben kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a szülőkkel együttműködve neveljük ovisainkat. Ennek érdekében figyelünk arra, hogy a családokkal több színtéren tudjunk kapcsolatot tartani. A szülői értekezleteken és a fogadóórákon túl lehetőséget biztosítunk arra, hogy a családok részt vegyenek az úgynevezett „szülős” programjainkon, ahol a gyerekekkel együtt szerezhetnek közös óvodai élményeket, és hasznos ismereteket az óvodai nevelésről.

Közösségünk célja, hogy az óvodában minden egyes gyermek megkapja a számára fontos fejlesztést, a nélkülözhetetlen szeretetet, elfogadást, bátorítást, hogy testileg és mentálisan megfelelően fejlett, kiegyensúlyozott, magabiztos iskolás váljék belőle. Ahhoz, hogy célunkat elérjük, elengedhetetlennek tartjuk, hogy a szülők és dolgozóink érezzék egymás kölcsönös megbecsülését és tiszteletét.

A nálunk dolgozók képzettsége, pedagógiai elveink, a gyermekek igényeihez kialakított napirendünk, csoportszobáink gazdag felszereltsége mind biztosítják a gyermekek komplex személyiség- és közösségi fejlődését.

Intézményünk minden feladatellátási helye az Örökös Zöld Óvoda cím büszke tulajdonosa. A Zöld Óvoda-program és -hálózat a kisgyermekek környezettudatosságra nevelését támogatja, valamint segíti a fenntarthatósági szempontok beépítését az intézmények működtetésébe. Ahhoz, hogy egy intézmény elnyerje ezt a címet, legalább 9 éven keresztül négy lépcsőben pályázva alá kell támasztania, hogy megfelel a hálózat kritériumrendszerének, és egyre nagyobb mértékben valósítja meg a fenntartható működtetést és a környezeti nevelést.

Az Észak-Kelenföldi Óvodában működik a kerület Környezetvédelem-Egészségnevelés szakmai centruma, így a kerület többi óvodájával együttműködve hatékonyan tudjuk segíteni a pedagógusok ez irányú munkáját.

Munkánk elismeréseként az Örökös Zöld Óvoda-díjakon túl a Madárbarát kert cím birtokosai is vagyunk, minden évben részt veszünk az Újbuda Környezettudatos Óvodája programon, ezenfelül az Ozone tv Zöld díját is elnyertük két alkalommal.

Óvónőink rendkívül elhivatottak saját szakmai önfejlesztésükben, és ebben a vezetőség is támogatja őket. Innovatív közösségként a folyamatosan változó társadalmi igényekre állandó szervezeti fejlesztéseinkkel érzékenyen reagálunk. Ennek az innovatív szemléletnek köszönhetően nyerte el az Újbudai Palánták Óvoda telephelyünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. A cím birtokosaként az óvodában kifejlesztett korszerű pedagógiai módszereket, eszközöket és programokat megosztjuk szakmai bemutatókon és folyóiratokban, ezzel széles körben segítve a pedagógusok szakmai megújulását, módszertani fejlődését. Az elmúlt három évben rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, mind a nálunk folyó magas szintű szakmai munkáról, mind tudásunk átadásának innovatív módjáról, beépíthetőségéről, de ennél sokkal fontosabb eredmény számunkra, hogy fejlesztéseink középpontjában a gyermekek állhatnak, így ők a mai kor kihívásainak megfelelően tudnak fejlődni. Idén az Oktatási Hivatal ismét kiírta ezt a pályázatot, ezúttal nem csupán egy telephellyel, hanem az egész intézmény munkáját megmutatva az Észak-Kelenföldi Óvoda nevében szeretnénk pályázni az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre.

Alapító okiratunk szerint integrált nevelés folyik az óvodánkban, két épületünkben autizmus spektrumzavarral élő gyermekeket nevelünk, és minden épületünkben fogadjuk az egyéb pszichés zavarral élő, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket is. Az óvodapedagógusok ez irányú munkáját gyógypedagógusunk, fejlesztőpedagógusunk és pszichológusunk segítik, külső szakemberként pedig további gyógypedagógusok, mozgásterapeuta és logopédus segítsége is rendelkezésünkre áll. Büszkék vagyunk érzékenyítő programunkra, melynek keretén belül a velünk kapcsolatban álló családok ismerkedhetnek a fogyatékkal élő emberek mindennapjaival. E programunk kapcsán, túl a mindennapok példaadásán, a gyerekek számára délelőtti tevékenységeket szervezünk, vendégeket hívunk, a szülők számára pedig több alkalommal tartottunk szülői fórumokat, meghívott szakelőadóval vagy kerekasztal-beszélgetés formájában. Érzékenyítőprogramunk részeként minden évben különleges sportnapot tartunk a Magyar Parasport Napján, mely programunkkal már három alkalommal nyertük el a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének díját.

Az Észak-Kelenföldi Óvoda mind a négy épülete tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető helyen, a Bikás park közvetlen közelében található. Elsősorban vegyes életkorú csoportokkal dolgozunk, de az Újbudai Palánták telephelyen működik 1-1 azonos életkorú csoport is.

A hozzánk érkező családoknak három különböző specifikumú óvodából van lehetőségük választani.

Székhelyintézményünkben (Tétényi út 46–48.) és a Napraforgó Óvodában (Bikszádi u. 57–59.) a néphagyományőrzés kap kiemelt szerepet a pedagógiai munka során. Itt a gyermekek életében az ünnepkörök hagyományos megtartása, a népi kismesterségekkel ismerkedés színesíti a hétköznapokat.

A Palánták Óvodában (Mérnök u. 42.) az egészségnevelés a kiemelt cél. Ennek keretében a gyermekek testi-lelki jóllétére gondolva alapozzák meg a pedagógusok a gyerekek életviteli szokásait, értékrendjüket.

A Keveháza utcai óvoda (Keveháza u. 4.) csoportjaiban Montessori-jellegű nevelés folyik, mely módszer alapja, hogy a gyerekek cselekvésbe ágyazottan, belső motivációjuktól hajtva fedezzék fel a világot. Ez remekül szolgálja a gyerekek komplex fejlesztését. Az óvoda szomszédságában működő iskola osztályaiban is Montessori módszereivel dolgoznak a tanítók, így a gyerekek számára az óvoda-iskola átmenetet megkönnyíti az azonos pedagógiai módszer alkalmazása.

Biztos vagyok benne, hogy a közös értékeink, valamint az egyes épületek specifikumai segítenek a szülőknek abban, hogy gyermekük számára a legideálisabb óvodát válasszák, így nyugodtan bízhatják ránk gyermekeiket, tudva, hogy a kicsiket szeretet, figyelem, szakértelem és elfogadás veszi körül.

Kovácsné Gémesi Annamária

igazgató

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA