Szülői tájékoztató

ÜGYELET A RENDKÍVÜLI SZÜNET IDEJE ALATT

Tisztelt Szülők!


Kedves Édesanyák és Édesapák!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III.6.) Korm. rendelet szerint 2021. március 8-ától mégis biztosíthatunk ügyeletet az óvodáinkban.

Tudjuk, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet többlet erőfeszítést és újabb megoldandó feladatokat jelent.

Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az intézményekben is terjed, a szóban forgó rendelet 2. § - ára hivatkozva kérjük a kedves szülőket, hogy az ügyeleti ellátást csak a legszükségesebb esetben - különösen a védekezésben való részvétel, és munkahelyen végzett munkavégzés alkalmával - vegyék igénybe.

Az ügyeleti ellátásra minden esetben a gyermekek saját óvodájában (épületében), azaz telephelyenként kerül sor, melyről a szülő/törvényes képviselő kérelme mérlegelését követően gondoskodunk.

Erre tekintettel kérem azokat a szülőket, akik az ügyeletet igénybe kívánják venni gyermekük számára, szíveskedjenek ezt írásban jelezni az info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu e-mail címen a mellékelt nyomtatvány (Kérelem/Nyilatkozat) felelős kitöltésével, megküldésével. Az igény elbírálásáról természetesen mindenkit írásban értesítünk.

Azoknak az óvodánkba járó gyermekeknek, akik nem kérik az ügyeletet, de segítség lenne, ha az óvodai étkezést biztosítanánk számukra; lehetőségük van az E-menza rendszerben az étkezést megigényelni. Kérem, ezt legkésőbb minden nap 09.00 óráig tegyék meg. Várhatóan a csomagolt élelmet minden nap 11.00-13.00 óra között vehetik majd át az óvodában.

Munkatársaimmal mindent megteszünk azért, hogy valamennyi óvodásunknak és családjának megadjuk a megfelelő segítséget a most kialakult helyzetben.

Amikor e-mailben megkapom az írásos Kérelmet – Nyilatkozatot, amelyben kérik gyermekük óvodai ügyeleti elhelyezését a Kormány által elrendelt Rendkívüli Szünet időszakára, mindenkinek írásban válaszolok.

Tekintettel arra, hogy a járvány, az oktatási intézményekben is terjed, - így az óvodákban is - amellett, hogy segítjük Önöket munkájuk, munkahelyeik megtartásában, természetesen feladatom a munkatársaim egészségének is védelme.

Ezért amennyiben tudomásomra jut, hogy indokolatlanul kérték az ügyeleti ellátást, abban az esetben írásban visszavonom a beleegyezésemet az ügyelet igénybevételéhez. (Remélem, ilyen esetre nem kerül sor.)

Kérem segítségüket annak érdekében, hogy gyermekük minél könnyebben elfogadja az új helyzetet és még ilyen körülmények között is lehetőleg jól érezze magát az óvodai környezetben.

Fontos, hogy a következő szabályokat nagyfokú figyelemmel és fegyelemmel tartsák be:

  • Érkezéskor csöngessenek, mert az ajtó zárva lesz. Kollégáim az óvoda bejáratánál fogadják majd Önöket és csak a gyermek léphet be az óvoda épületébe, természetesen csak a testhőmérséklet mérés után.
  • Nagyon fontos, hogy csak egészséges, tünetmentes gyermekkel vehetik igénybe az ügyeleti ellátást! (Aki betegség miatt hiányzott, csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Az Ő esetükben nem elegendő a Szülői Nyilatkozat!)
  • Amennyiben napközben betegség tüneteit tapasztaljuk, telefonon értesítjük Önöket és a lehető leghamarabb el kell hagyni a gyermeknek az óvodát és csak orvosi igazolással jöhet ismét a közösségbe.
  • Érkezéskor továbbra is csak az óvodai élethez feltétlenül szükséges ruházatot, ágyneműt, illetve az „alvókát” hozzák magukkal.
  • Fontos, hogy az óvodában leadott szülői telefonszám aktív legyen, hogy Önök elérhetőek legyenek. Ha kétségük van, akkor kérem, hogy egy cédulára írják fel és tegyék be a gyermek „csomagjába”.
  • A délutáni hazabocsájtás is hasonló módon történik majd, mint a reggeli érkeztetés.
  • Fontos, hogy gyermeküknek is elmondják, hogy hogyan fog történni az óvodába érkezés reggel, hogy amennyire lehet ő is fel tudjon készülni az ügyeletre.

Ha tudják, hogy várhatóan délután mikor érkeznek gyermekükért, tájékoztassák erről kollégáimat is.

Amennyiben úgy alakul, hogy még sem veszik igénybe az ügyeleti ellátást, akár csak 1-1 nap esetében is, kérem az étkezést az E-menza rendszerben időben mondják le és jelezzék a kollégáimnak is, hiszen csak akkor nyitunk ki, ha van igény az ellátásra!

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, VIGYÁZZUNK AZ EGÉSZSÉGÜNKRE!

Budapest, 2021. Március 07.

Tóth Ildikó

intézményvezető

s.k.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA