Az Észak- Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephelye elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet.

Az Észak- Kelenföldi Óvoda Újbudai Palánták Óvoda telephelye (1119, Budapest, Mérnök u. 42.) elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet.

2020. szeptember 1.- 2023. június 15. között az alább megjelölt témákban szeretnénk partnereink rendelkezésére állni, munkájukat segíteni.

A megjelölt témákat ezen a linken tudja megtekinteni: palantak.pptx

Óvodánk 2020-ban adott be első alkalommal pályázatot az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre. A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese mindkét jó gyakorlatunkat érdemesnek találta erre a megtisztelő címre.

A Bázisintézmények

„A bázisintézményeket - pályázat útján - különböző intézménytípusból választotta ki a Pedagógiai Oktatási Központ és a bírálóbizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese. A címet olyan intézmények nyerték el, amelyek készek és képesek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, lehetőséget és helyszínt biztosítanak műhelymunkák, bemutatóórák, versenyek, továbbképzések számára.

A bázisintézmények tevékenységükkel elősegítik a pedagógiai közélet fejlődését, és a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést.” forrás: oktatas.hu

Bázisintézményi jó gyakorlataink

Korszerű pedagógiai technikák, eljárások óvodai gyakorlata

A kooperatív technikákat a mindennapi munkánk során széleskörű pedagógiai céllal alkalmazzuk. Ezek a technikák nem csupán a tanulástámogatás kiváló eszközei, hanem alkalmasak arra, hogy az egyes gyerekek a tanulás folyamatában sikerélményhez jussanak, ezáltal fejlődjenek akarati tényezőik, magabiztosabbá váljanak, erősödjön önbizalmuk. A gyermekek akár a tanulási szituációkban, akár a játék közben megtapasztalják azt, hogy a közösség számára fontosak, ezekben a helyzetekben egyenértékű partnerek, így a módszer közösségépítő funkcióval is bír. Partneri visszajelzéseink nyomon követés keretében is igen pozitívak, a kooperatív tanulástechnikával dolgozó osztályokba került gyerekek fejlett kommunikációval bírtak, azonnal el tudták kezdeni az új közösség építését, rájuk a tanítók erősen támaszkodhattak, de a más módszerrel dolgozó osztályokban is sikeressé váltak azok a gyerekek, akik ilyen alapot kaptak.   

    

Komplex egészségnevelés, érzékenyítés

Egészségnevelésünkben az érzékenyítést nem csak a fogyatékkal élő emberek elfogadása miatt tartjuk fontosnak, hanem az óvodákban nevelt egyre több átlagtól eltérő gyermek miatt is, akiket mind a felnőtteknek, mind a gyermekeknek meg kell tanulni megérteni, elfogadni, és értő szeretettel segíteni.
Intézményünkben évek óta tartunk Érzékenyítő programot a velünk kapcsolatban álló gyermekek és családjaik számára. Kiemelt célunk a másság megismerése, a tolerancia megtartása a gyermekekben, annak növelése a felnőttekben. Őszintén hiszünk abban, hogy minden ember egyedi és utánozhatatlan értéket hordoz, így akár együtt él valamilyen fogyatékkal, akár nem, egyformán érdemes a figyelemre és az elfogadásra.
A jó gyakorlat pedagógiai célja: A gyermekeink számára természetes legyen a világ sokszínűsége, ismerjék, és elfogadják embertársaik értékeit, nehézségeit. A másság természetes elfogadására való nevelés, a fogyatékkal élő emberek világának megismerése, értékkeresés a hiányosságok mögött, toleranciafejlesztés, a hatékonyabb együttműködés, a megértőbb bánásmód alakítása, a fogyatékkal élő emberek iránti pozitív szemlélet és viszonyulás kialakítása. A jó gyakorlat egésze segíti SNI és BTM nehézséggel küzdő gyermekeink inkluzív nevelését, kompetencia határaik fejlesztését.

Bázisintézményi Kapcsolattartó:

Egri Gyöngyi

egri.gyongyi@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu

06-1-203-22-38

Fájlok: 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA