Újbuda Önkormányzata a következő intézkedéseket teszi a jelenlegi járványveszélyhelyzetre való tekintettel

Újbuda Önkormányzata a következő
intézkedéseket teszi a jelenlegi járványveszélyhelyzetre tekintettel

"Tisztelt Szülők!   
Kedves Anyukák és Apukák!

  

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket, hogy Újbuda Önkormányzata a következő intézkedéseket teszi a jelenlegi járványveszélyhelyzetre tekintettel:

   
Újbuda területén elhelyezkedő valamennyi önkormányzati, magán, alapítványi, egyházi fenntartású intézményekben az óvodai ellátás Hétfőtől, 2020. március 16-tól további intézkedésig átmenetileg szünetel.
A rendkívüli szünet időtartama alatt a gyermekek nem látogathatják az intézményt, ugyanakkor minden rászoruló segítséget kap. Az Önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a gyermekfelügyeletet ne a nagyszülőkkel, idős rokonokkal oldják meg. Rájuk kiemelten szükséges vigyázni.
Azoknak az Észak-Kelenföldi Óvodába járó gyermekeknek, akiket a szüleik semmiképpen nem tudnak elhelyezni, biztosítjuk a felügyeletet a következő épületünkben:

   

Észak-Kelenföldi Óvoda székhely
Vezető: Tóth Ildikó
Cím: 1119 Budapest, Tétényi út 46-48. Telefon: +361 204-6899
E-mail: info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu Web: http://eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu/
Elsősorban azon szülők gyermekeit várjuk az ügyeletbe, akik részt vesznek a kialakult helyzet folyamatos megoldásában:
- Egészségügyi dolgozók,
- rendvédelmi dolgozók,
- közigazgatásban dolgozók,
- kereskedelemben dolgozók,
- közlekedésben dolgozók,
- szociális ellátásban dolgozók és egyéb közszolgálati feladatót ellátó dolgozók.

  
Természetesen egyedi elbírálások lehetségesek, ezt az intézményvezetővel szükséges egyeztetni.

   

Gyermekétkeztetés
Újbuda Önkormányzata az óvodások részére az étkeztetést - akiknek az otthoni déli étkeztetését a szülő nem tudja megoldani - továbbra is biztosítja.
A 2020. március 16-i (hétfői) étkeztetést dobozokban tudják átvenni a gyermekük óvodájában.
2020. március 17-től (keddtől) aki továbbra is igényli az étkeztetést - és azt az E-Menza felületén jelezte - annak hideg étkezési csomag formájában - napi rendszerességgel - biztosítjuk.
A lemondott étkezések díját az Önkormányzat a szokásos módon jóváírja.

Kérem azokat a szülőket, akik az ügyeletet igénybe kívánják venni, hogy 2020. március 15. napján legkésőbb 18,00 óráig jelezzék írásban az info@eszakkelenfoldiovi.ujbuda.hu e-mail címen.
A mellékletben található 2 db nyilatkozatot, az ügyeletet kérő szülő minden esetben szükséges, hogy kitöltse és leadja az ügyeletet biztosító intézményben. Amennyiben nem tudják letölteni, abban az esetben az óvodában biztosítjuk nyomtatott formában.
Kérem továbbá, hogy szintén jelezzék az E-menza rendszerben lemondással, akik megtudják oldani gyermekük otthoni ellátását.

Nagyon fontos, hogy jelezzék, hiszen alig néhány óra áll rendelkezésünkre az ügyelet megszervezésére és kollégák értesítésére.   

   

Kérem, kövessék nyomon továbbra is óvodánk honlapját, ott minden értesítést megosztunk Önökkel.
Munkatársaimmal mindent megteszünk, hogy valamennyi óvodásunknak és családjának megadjuk a megfelelő segítséget a kialakult helyzetben.

   

Budapest, 2020. március 15.

  

Köszönöm türelmüket és megértésüket:

Tóth Ildikó

intézményvezető
s.k.”

Mellékletek:

Alulírott
NYILATKOZAT (szülői)
............................. (szülő/törvényes képviselő neve) ............................. (gyermek neve)
tudomásul veszem, hogy a fennálló egészségügyi, járványügyi helyzetre tekintettel amennyiben családomban valaki karanténban kerül, akkor gyermekemet nem hozhatom közösségbe, a
Észak – Kelenföldi Óvodát nem látogathatjuk.
A karantén fennállásáról köteles vagyok rögtön haladéktalanul írásban tájékoztatást nyújtani gyermekem óvodája/bölcsődéje felé az intézmény e-mail elérhetőségén.
A családomat érintő karantén feloldásáról vállalom, hogy elektronikus úton értesítem gyermekem intézményének vezetőjét.
Tudomásul veszem, hogy gyermekem orvosi igazolással veheti igénybe újból az óvodai szolgáltatást. Budapest, 2020.................
......................................................
szülő/törvényes képviselő

Alulírott
NYILATKOZAT (szülői)
............................. (szülő/törvényes képviselő)
nyilatkozom, hogy a nyilatkozattételt megelőző 14 napban külföldön sem a gyermekem sem annak közvetlen hozzátartozója nem tartózkodott.
Az óvodai ügyeleti ellátást a következő indokra tekintettel kérelmezem (megfelelő aláhúzandó):
- gyermekemet egyedül nevelem;
- foglalkozásomból adódóan a járványügyi munkában veszek részt.
(Óvoda esetén: A gyermekem étkeztetését kérelmezem az E-Menza rendszerében.)

Budapest, 2020......................
..................................................
szülő/törvényes képviselő

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA