Csoportok

   

CsoportÓvodapedagógusokDajka
Bagoly

Bánkutiné Makay Csilla

Gembiczki-Juhász Bernadett

Karay Viktor Jánosné

Számunkra a legfontosabb a hozzánk nap, mint nap érkező gyermekek számára a szeretetteljes, harmonikus légkör megteremtése. Vegyes csoportunkba jelenleg 26 baglyocska jár, mire „Bölcs baglyok” lesznek, rengeteg játékot kipróbálnak, megtapasztalnak és a tapasztalataik útján szereznek egyre több ismeretet. Figyelünk az egyéni bánásmód során a gyermekek érdeklődésére, fejlettségi szintjére. Sokat barkácsolunk, festünk, alkotunk. Szeretünk énekelni és vidáman tölteni napjainkat. Kihasználunk minden alkalmat, hogy sokat sétálhassunk, így megismerjük a környezetünkben élő állatokat és növényeket, ezáltal megtanuljuk óvni és szeretni a természetet. A gyerekek mindennapi életében választható játéklehetőség a számítógép is, ezáltal bővülnek ismereteik és megismerkednek a számítógép használat során sokféle fejlesztő játékkal. A számítógép többféle képesség fejlesztésére alkalmas, használata során a gyermekek érdeklődőbbé, önállóbbá válnak, mélyebb, alaposabb tudásra tesznek szert ezen a területen is. Csoportunkban megjelenik a Montessori jellegű pedagógiai módszer, napirendünk alapját képezi a reggeli beszélgető kör és a csendlecke, csoportszobánkban a játszóterületek kialakítása során figyelembe vettük az öt fő Montessori területet, a játékok és az általunk készített rengeteg fejlesztő játék a gyermekek egyéni fejlődését segítik elő.


Katicák

Antonyák Bernadett

Gellér Zsanett

Szilasi Teréz

Fontos számunkra, hogy a hozzánk járó gyerekek jól érezzék magukat, szeressenek a csoportban lenni, amihez elengedhetetlen a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör. Ezért is játszik fontos szerepet a csoport életében a zene. Mindennapos tevékenységeinket folyamatos ének-, és zeneszó kíséri.

Zöld óvodaként fontosnak tartjuk a környezet megismerését és megszeretését. Óvodai életünk során törekszünk minél több „zöld” tartalmat vinni tevékenységeinkbe. Ezzel együtt törekszünk minél több olyan programot kitalálni, melybe a szülőket is be tudjuk vonni, ezáltal lehetőséget teremtünk a csoportba járó gyerekek és szüleik számára az összekovácsolódásra (tökfaragás, karácsonyi játszós-nap, Katica nap…)

Nagy öröm számunkra, hogy a csoport egyik óvodapedagógusa is lehetőséget kapott a Montessori tanfolyam elvégzésére. Így tudását kamatoztatva hatékonyabban tudjuk a Montessori alapelveket és az általunk készített eszközöket beépíteni a csoport életébe, mindennapjaiba.

Őzikék

Varga Virginia

Vighné Dán Irén

Jónás Attiláné

Az Őzike csoportba 28 kis Őzike érkezik nap, mint nap! Kicsik, középsősök és nagycsoportosok. A Montessori jellegű nevelés rendkívül kreatív lehetőségeket biztosít számunkra. Fontos az önálló tevékenykedtetés, így az egyéni játék, az érdeklődésüknek és az életkoruknak megfelelő játékválasztás lehetősége. Szerencsések vagyunk, mert a szülőktől sok segítséget kapunk a projektjeink megvalósításához. A gyermekek szívesen járnak óvodába, mert itt mindig történik valami! Sokat kézművesedünk, bábozunk, mesélünk, énekelünk. Barátkozunk, egy kedves kaméleonnal, szervezünk Őzike napot, ahol a szülőkkel együtt játszunk (kincskeresés, kötélhúzás, rókavadászat stb.). Jó érzés hogy egy harmonikus, szeretetteljes közösségben nevelhetjük gyermekeinket. Örülünk az együtt elért sikereknek, és büszkék vagyunk arra, hogy összetartozunk!

Micimackó

Gergely Katalin

Varga-Csécsi Annamária

Balázsovics Ildikó

Arra törekszünk, hogy csoportunkban, meleg szeretetteljes, családias légkör alakuljon ki, ahol a különböző életkorú gyermekek harmonikusan fejlődhetnek, növekedhetnek egymás mellett. Természetesen nem mosódnak össze az életkorok, hiszen már a nevelési év elején, az „új kis Micimackók” érkezésével tudatosul az „öreg Micimackókban”, hogy ők már egy korcsoporttal feljebb léptek. A társas kapcsolatok nem korlátozódnak egy életkorra, hiszen a nagyobb gyermekek szívesen felkarolják a kisebbeket, a gátlásosabb gyermekek és a visszahúzódóbbak is társra lelnek a kisebb gyermekekben. A nagyobb „Micimackók” eközben mindannyian tanulnak egymástól, a segítők: önzetlenséget, figyelmességet, alkalmazkodást. A kisebbek a folyamatok, szabályok-, és szokások helyes sorrendjét, a technikai kivitelezést és a pozitív megnyilatkozásokat.

Kiemelten fontos feladatunk a Micimackók egészséges életmódra és életvitelre nevelése. De nagy hangsúlyt fordítunk a mozgásra is. A gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez próbálunk minél több lehetőséget biztosítani, legyen az szabad játék, vagy szervezett testnevelés keretén belül csoportszobában, vagy a szabad levegőn.

Montessori jellegű nevelés folyik csoportunkban. A Továbbra is folyamatosan bővítjük a játék eszköztárunkat. Kész, illetve általunk készített játékokkal.

Montessori pedagógiájából adódóan fontos céljaink még, az egymást megértő és segítő, a szépséget felismerő, a tanulást és a munkát kedvelő, természetet ápoló és védő gyermekek nevelése.

Sün

Kozma Gáborné

Pécsinger Klaudia

Barta Éva

Szeretetteljesen fogadjuk a hozzánk érkező gyermekeket. Egyéni bánásmóddal segítjük a különböző korú gyermekeket. Sokat mondókázunk, mesélünk, énekelünk. Képesség és érdeklődés szerint alakítjuk projektjeinket. Szeretünk sétálni, játszótérre menni, (pl.: Nyugdíjas-kert, Bikás park) ahol rendszeresen figyeljük a madarakat és a természet változásait. Hagyományaink a csoportnap, születésnapok és névnapok ünneplése, melyek színesebbé teszik mindennapjainkat. Klau néni, Bea néni és Évi néni, mindhárman mosolygósak vagyunk. Fontosnak tartjuk a családias légkört és igy éljük a mindennapjainkat.

Vackor

Csordásné Ledneczky Zita

Vargáné Bogdán Gyöngyi

Gaál Erika

Csoportunk összetételét vegyes életkorú gyermekek alkotják (3-7 évesek). Célunk, hogy a ránk bízott gyermekeket szeretetteljes, bizalom teli légkörben értő figyelemmel vegyük körül, melyek segítségével óvjuk, védjük, nevelgetjük őket, érdeklődő, vidám, empatikus, együttműködő, önálló gyermekekké. Számunkra minden gyermek egy egyéniség, akinek biztosítjuk, hogy a saját tempójában fejlődhessen. Minden gyermeket önmagához képest kívánunk fejleszteni a mindennapi, változatos óvodai tevékenységeken át (sok éneklés, mozgás, vers-mese) az aktív játéktevékenységeken, élményszerzési, tapasztalatszerzési lehetőségeken keresztül. Ezekben a tevékenységekben a gyermekek saját képességük és érdeklődésük szerint vehetnek részt. Biztosítjuk a szabad felfedezés örömét, a problémák önálló megoldását. Valljuk, hogy nem az ismeret mennyisége, hanem a képességek fejlettsége a fontos! Ebben nagy segítségünkre van, hogy csoportunk Montessori jellegű csoport, ahol a Montessori módszer elemeire épülő játékok sokaságával tevékenykedhetnek a gyerekek, próbálhatják ki tudásukat, tapasztalataikat nap, mint nap, saját fejlődési ütemüknek megfelelően. Mi is bővítjük saját készítésű eszközökkel a Montessori szellemiségű játékeszközöket, játéktárat. Meg szokták kérdezni Tőlünk, hogy a fejlesztő játék, vagy a szabad játék a fontos. Szemléletmódunk szerint, minden játék fejlesztő, és a játékeszközök mindegyike is elősegíti a gyermek fejlődését. A játékeszközöket a gyerekek szabadon választják és veszik el a polcról, csakúgy, mint szabadon választják a szerep, vagy építőjátékukat is. Csoportszobánk a Montessori módszernek (kiépített környezet) megfelelően van kialakítva, mely barátságos, színes, hívogató. Montessori jellegünknek megfelelően teret adunk még a szerepjátékoknak, csendes sarkunkban a könyv nézegetésnek, elvonulásnak is. Kiemelt szerepe van nálunk a vizuális saroknak, ahol sokféle anyaggal, eszközzel ismerkedhetnek a gyerekek a szabad játék idő alatt is. Itt is fontos számunkra a differenciált lehetőségek biztosítása, ennek érdekében az eszközök is (ollók,ecsetek, ceruzák, zsírkréták) a különféle fejlettségi fokokhoz igazodva megtalálhatók a gyermekek számára. A Montessori szokás, szabályrendszeren túl, a Montessori szemléletmód is áthatja tevékenységeinket. Például, az idő fogalmának megértése, a jelen-múlt-jövő megélése mindennapjaink részévé vált a mozgó naptárak, a Montessori szellemiségű születésnap ünneplés, és a Montessori évszakkör segítségével. A „Tudás Vára” egy éves projekt lehetőség minden évben az iskolába készülő gyermekek számára, mely mindig nagyon várt, izgalmas esemény. Itt játékos kereten belül biztosítjuk a tudatosan felépített, sok képességet megmozgató feladatokat, amiket kifejezetten a nagyobbak számára illetve egyénre szabottan kapnak a gyerekek. Lényeges még megemlítenünk, hogy fontosnak tartjuk a család, óvoda bizalomra épülő, jó kapcsolatát, amely nálunk nagyon jól, eredményesen működik.

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA