Étkezés

       

Az Észak-Kelenföldi Óvodában gyermekeink részére a napi háromszori étkezést a Pensio Kft. biztosítja. Ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre is van lehetőség, mely mindenkor igazodik az aktuális törvényekhez, rendeletekhez. A térítésmentes étkezést nyilatkozattétellel kell igényelni.

  

A nyilatkozat kérhető az óvoda titkárságán, vagy honlapunkról is letölthető.

A Gyvt. rendelkezései értelmében 2015. szeptember 1-től:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani (ingyenes étkezés) [Gyvt. 21/B. § (1)-(2) bekezdés] a következő esetekben:

  

A bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2016-ban: 95.960 Ft-ot), vagy
  • nevelésbe vették;

Az étkezés lemondására minden hétköznap nap reggel 8:30-ig van lehetőség írásban a lemondós füzetekben, telefonon, illetve e- mailen. Amennyiben később jelzik lemondási szándékukat, a másnapi étkezés jóváírására már nincs lehetőség. Fontos számunkra, hogy az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek szülei is lemondják gyermekük étkezését.

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA